Historia stosunków międzynarodowych - Czynniki kształtujące SM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4592
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia stosunków międzynarodowych - Czynniki kształtujące SM - strona 1

Fragment notatki:

Konopacki, prof. UKSW | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W sumie 6 stron notatek z historii stosunków międzynarodowych. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: teorie stosunków międzynarodowych, Tukidydes, realizm, liberalizm, Machiavelli, czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe, epoka napoleońska, traktat z Chaumant, Kongres Wiedeński, Akt Św.Przymierza, absolutyzm, Akt Fundacyjny Nowej Europy, Mazzini, zjazd 3 cesarzy w Berlinie, traktat w Brześciu, Liga Narodów, przebieg I Wojny Światowej, Franciszek Ferdynand, Rząd Tymczasowy, konferencja w Genui, traktat w Rapallo, Pakt Bałtycki, zagłębie Saary, pakt trójstronny, pakt Ribbentrop-Mołotow, Karta Atlantycka, Deklaracja Narodów Zjednoczonych, konwencja Churchill-Roosevelt, Akt Dwu Cesarzy, Naczelny Komitet Narodowy, Józef Piłsudski, Ententa, protokół Petersburski, Światowa Organizacja Syjonistyczna, Kemal Pasza, układ o współpracy Rumunii z III Rzeszą, doktryna Monroe?a, I wojna opiumowa.

Teorie:1)Bezpieczeństwo-REALIZM,Tukidydes;MAchiavelli;Hobbes;R.Neoklasyczny Morgenthan, R.Strategiczny Schelling,Neorealizm Waltz. 2)Wolność-LIBERALIZM,Socjologiczny: Cobden,Teutsch; L.Współzależności; L.Instytucjonalny; L.Republikański.3)Ład i Porządek-T.SPOŁ.MIĘDZ.,Wright,Bull.4)Dobrobyt-T.MIĘDZ.EKONOMII-Neomarksizm;charkter liberalny;charakter realistyczny List.Czynniki kształtujące SM:1)Rewol.amer, Rewol, fran.2)Zniknięcie PL z mapy.3)System napoleoński.4)Zmiany w Amerykach,Afryce,Azji
EUROPA
Koniec epoki napoleońskiej:
1812 - nieudana wyprawa Fr. na Ros.
1813 - porozumienie w Cieplicach: Aus. Ros. Pru (wspólne prowadzenie wojny,zniesienie związku reńskiego,odbudowa siły Aus.) Wspierane przez Ang.
1814 - traktat z Chaumant - Fr.-Aus. Ros. Pru.; abdykacja Napoleona, I pokój paryski (Fr. zwrócono granice z 1792, bez odszkodowań, w ciągu 2 miesięcy zostanie zwołany KW)
1815 - Kongres Wiedeński; tajny układ Ang. Aus. Fr.(wystawienie 150 tys. Wojska w razie niebezpieczeństwa) Przeciw Ros. i Pru. ; IV rozbiór Polski; 100 dni Napoleona, Deklaracja o Wyjęciu Napoleona spod prawa, odnowienie traktatu z Chaumant, Waterloo, II traktat paryski (Fr. traci część terytorium, nałożono na nią kontrybucje, ma utrzymać armię okupacyjną, zwrot dóbr kultury, Nie.przekształcono na strefy wpływów)
1816 - Akt Św.Przymierza:Ros. Prus. Aus., Fr.
1818 - kongres w Akwigranie
1820/21 - kongres w Opawie - Lubljanie, Aus. Pru. Ros. protokół umożliwiający interwencję do spraw państwa objętego rewolucją
1822 - kongres w Weronie, 1825 - Fr. Karol X wprowadza cenzus wyborczy-dąży do absolutyzmu
1830 - rewolucja we Fr., obranie nowego króla; powstanie narodowe w Belgii, powstanie listopadowe w Polsce(30.11.), konferencja w Londynie: Ang. Aus. Pru. Fr. Ros. - niepodległość Belgii
1831 - Ententa Cordiale: Ang. Fr. , sejm polski pozbawił Mikołaja I tronu polskiego
1833 - konwencja w Mnichowie: Ros. Aus. Pru. - zwalczanie ruchów rewol.
1834 - Mazzini, Akt Fundacyjny Nowej Europy
1846 - powstanie krakowskie (21.02)
1848 - rewol. Lipcowa we Fr.; petycja wręczona cesarzowi Aus., rozruchy studentów i robotników- nowa konstytucja; wiece w Czechach-petycja o równouprawnienie - cesarz delegację przyjął, ale postulatynodrzucił; zjazd państw słowiańskich;manifestacja w Budapeszcie; detronizacja Habsburgów; walki chłopskie w Prusach; Centralny Komitet w PL - mobilizacja armii - powst. Wielkopolskie.
1858 - Plombieres: spotkanie Napoleona z Cavourem
1859 - sojusz Sard. i Fr.; ultimatum Austrii do Sard. o zwiększe

(…)

…,reparacje wojenne). w Saint-Germain(10.09);traktat pokojowy w Neuilly z Buł(Buł.pozbawiona floty wojennej,zniesienie służby wojskowej,straty terytorialne na rzecz SHS,utrata Tracji na rzecz Gr.,iDobrudźy na rzecz Rum.) (27.11);powołano Ligę Narodów
1920 - traktat pokojowy z Węg. w Trianon(Węgry tracą 71 % swojej powierzchni,demilitaryzacja,reparacje wojenne)(4.06);
1921 - niezależne konwencje wojskowe…
…, która nie wchodzi w życie
1877 - wojna Ros.- Tur.; Ang. wprowadza swoje wojska do Afganistanu
1878 - traktat w San Stefano- zwycięstwo dyplomat. Rosji; Kongres w Berlinie Ros. Ang. Aus.-Węg. Niem. Fr. Wło. Tur. - mocarstwa narzuciły Rosji przegraną(Buł.-autonomia pod zwierzchnictwem Tur.,niepodległość:Ser.Czar.Rum,Besarabia-do Ros.,wolność żeglugi na Dunaju,Aust-Węg. uzyskałay prowincję Boś.i Her.,Cypr do Ang…
…. wypowiada wojnę Turcji - I woj.bałkańska-wygrana Ligi.
1913 -pokój w Londynie (Tur.straciła wszystkie posiadłości europ;Mac,została podzielona,Buł.otrzymała Trację); II wojna bałkańska: Buł. wspierana przez mocarstwa wypowiada wojnę Ser. i Gre.; przegrana Buł. Bukareszt - ustanowiono nowy porządek: panjugoslawizm (wg. Chor. Ser. Buł.)
1917 - utworzenie w Palestynie państwa Żyd.-Balfor 1918 - po utworzeniu…
… - układ Kor.-Jap. ustanawiający protektorat 1910 - nowy układ Ros.-Jap. ustanawiający status quo w Mandżurii;Seul-uklad o aneksji Kor. do Jap.
1915 - Jap. wysunęła żądania terytorialne do Chin; Chiny przyjmują ultimatum

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz