Stosunki międzynarodowe - strona 4

Polska Polityka Zagraniczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

Polska Polityka Zagraniczna Transformacja polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku. Pola polityki - rozumie się przez nie kompleks wzajemnie uwarunkowanych czynników, które kształtują politykę zagraniczną. Zalicza się do nich struktury społeczne, gospodarkę narodową, wartości ideowe i ideologic...

Prawo międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Prawo międzynarodowe - normy i regulacje Prawo międzynarodowe jako zespół norm Prawo międzynarodowe reguluje stosunki pomiędzy niezależnymi państwami. Stąd źródeł norm prawa, które wiążą państwa, jest ich własna wolna wola, wyrażona w traktata...

Procesy globalizacji a stosunki międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

Procesy globalizacji a stosunki międzynarodowe Pojęcie procesów globalizacji Globalizacja to wielowymiarowy proces zmiany warunków życia ludzi, grup społecznych i społeczeństw w skali całego świata, zmiany która obejmuje sferę świadomości i wzorce zachowań, reguły funkcjonowania wszelkich instytuc...

Uczestnicy stosunków międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1771

Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania Pojęcie uczestnika stosunków międzynarodowych Dyplomata żołnierz i nie niepaństwowe: partie, kościoły, fundacje, przedsiębiorstwa, organizacje mniej...

Wizje rzeczywistości międzynarodowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2583

wizje rzeczywistości międzynarodowej Realistyczna wizja rzeczywistości międzynarodowej (egoistyczna, państwowo-centralistyczna) Jest wynikiem podjętej polemiki z liberalna wizją rzeczywistości międzynarodowej, podjętej przez takich badaczy jak E. H. Carr, N. Spykmann, R. Niebuhr, H. Morgenthau. W...

Protokół dyplomatyczny - Organizacja uroczystości

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4872

Obszerna notatka (13 wykładów, 15 stron w formacie doc) na temat protokołu dyplomatycznego. Notatki ze stosunków międzynarodowych i dyplomacji. W treści wykładów można spotkać się z następującymi zagadnieniami: protokół, ambasada, ceremoniał dworski, wydziały biura protokołu dyplomatycznego, wydział...

Stosunki międzynarodowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Agnieszka Bryc
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4046

Stosunki międzynarodowe to notatka, która ma 10 stron i jest materiałem z wykładów dr Agnieszki Bryc. Notatki pochodza z 2008 roku. W notatce wyjasniono czym jest nauka o stosunkach międzynarodowych, jakie sa paradygmaty w stosunkach międzynarodowych oraz czym jest ład międzynarodowy. Omówiony zost...

Finanse międzynarodowe - SEGMENTY RYNKU FIN.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

RYNEK WALUTOWY - zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest r ozproszony : geograficznie- jest zespołem ...

Finanse międzynarodowe - test - Kurs stały

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2296

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: brak rynku walutowego funkcjonuje rynek walutowy brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to: rewalua...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test - Teoria Heckschera-Ohlina

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1988

Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w: zamożności pomiędzy krajami, poziomie technologii, wydajności pracy, żadna z powyższych. Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany odbywającej się pomiędzy: krajami wysoko rozwin...