Polska Polityka Zagraniczna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska Polityka Zagraniczna- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Polska Polityka Zagraniczna
Transformacja polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku.
Pola polityki - rozumie się przez nie kompleks wzajemnie uwarunkowanych czynników, które kształtują politykę zagraniczną. Zalicza się do nich struktury społeczne, gospodarkę narodową, wartości ideowe i ideologiczne obecne w życiu politycznym, świadomość społeczna lub inaczej opinia publiczna
Zasady i kierunki polskiej polityki zagranicznej
Odzyskiwanie suwerenności
Powrót do Europy, czyli na Zachód
Współtworzenie systemu bezpieczeństwa europejskiego przy użyciu KBWE oraz poprzez powiązania ze Wspólnotami Europejskimi i Radą Europy
Współpraca z ZSRR i Niemcami
Rozwijanie nowych powiązań regionalnych
Rozwijanie powiązań z cywilizacjami zachodnimi
Umacnianie podstawowych praw i zasad stosunków międzynarodowych
Znoszenie barier w ruchu osobowym oraz łączność z Polonią
Suwerenność - bezpieczeństwo - rozwój
Instytucjonalne podstawy polityki zagranicznej RP
Głowa państwa - stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności granic i niepodzielności jego terytorium, reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych, ratyfikacja i wypowiadanie umów, listy uwierzytelniające, mianowanie ambasadorów, przyjmowanie przedstawicieli innych państw, koordynacja z rządem.
Rada ministrów - prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną, w tym zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi
Sejm - decyduje o stanie wojny i pokoju
Sukcesy:
Utrwalenie miejsca Polski w UE
Zapewnienie wsparcia NATO i UE dla przemian na Ukrainie
Utrwalenie uprzywilejowanego charakteru naszych stosunków z USA
Zmiana formuły naszego zaangażowania w operacji stabilizacyjnej w Iraku
Poszukiwanie nowej formuły stosunków z Niemcami
Dobre przygotowanie szczytu Rady Europy w Warszawie oraz aktywność w instytucjach wielostronnych
Działanie na kierunkach pozaeuropejskich
Sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu kraju
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz