Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych - strona 1 Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych - strona 2 Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:

Ewolucja uczestników SM
Od zakończenia II wojny światowej wzrosła liczba państw (zmiana ilościowa - na wskutek przede wszystkim procesów dekolonizacji wzrosła liczba państw z 90 do 192).
Nastąpił niespotykany dotychczas rozwój uczestników pozapaństwowych - od 200 do kilku tysięcy; rozrost korporacji, organizacji międzypaństwowych - rządowych oraz pozarządowych - przejaw instytucjonalizacji (współzależności) i współpracy państw.
Wykład:
Polityczność SM - międzynarodowe stosunki polityczne
Czynnikiem regulującym SM jest polityka - stosunki polityczne są decydującym czynnikiem obecnie w stosunkach międzynarodowych; wynika to nie tylko z prawa podmiotowego, ale również z celów państwa jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju społeczeństwa.
2008 r. - wielki kryzys gospodarczy - interwencja państw w gospodarkę celem powstrzymania kryzysu, gdzie uwidacznia się powiązanie gospodarki i polityki oraz prymat działań politycznych nad ekonomicznymi.
Polityka pełni funkcję kreatywną (kreowanie nowych zmian); regulacyjną (regulowanie nowych zasad również tych poza polityką).
Zasady i atrybuty suwerenności - jedynie państwo jest suwerenne (jest samowładne i całowładne - posiada pełną i zwierzchnią władzę) ; społeczeństwom przysługuję prawo do samostanowienia - państwa mogą decydować o sobie, ich własne państwo wyraża najlepiej ich interesy: bezpieczeństwa, poczucia odrębności.
Społeczeństwa decydują o swoich sprawach rozstrzyganych w ramach ich państwa.
Państwa posiadają różne legitymizację: demokratyczne oraz autorytatywne: państwo jest przedstawicielem ludności - prestiż, bezpieczeństwo, rozwój (z tego powodu wynika nadrzędna rola polityki w SM)
Pod wpływem demokratyzacji państwa stają się coraz słabsze; nadmiar siły państwa (dawniej występowały w państwach totalitarnych); ważniejszym obecnie problemem jest niedostatek państwa (low intensitive nation) - państwo, które bardzo słabo wykorzystuję swoje funkcję; nie ma wystarczającej siły (ze względu na biedę, braku możliwości ścigania podatków; różnorodny skład etniczny) - chodzi o państwa upadłe (falling state) i upadające, gdzie silniejsze są związki plemienno - rodowe niż władza państwa; państw upadających jest więcej niż państw silniejszych - jest ich około 40-50 państw; niektóre państw nie stać na wysłanie przedstawicieli danego państwa na konferencję międzynarodowe.
Istnieją podziały pozapolityczne, które uczestniczą w SM - życie społeczne jest bardzo żywiołowe; następuję przejmowanie części uprawnień - relokacja uprawnień państwa na inne podmioty np. organizację międzynarodowe, Unię Europejską.
Relokacja oddolna - poprzez podmioty subpaństwowe (organizacje pozapaństwowe) - nie potrzebują one państwa


(…)

… zagranicznej - równość podmiotów na podstawie umów; polityka zagraniczna powinna cechować się obliczalnością, stałością oraz przewidywalnością; jedynie takie rozwiązania jak wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w ramach UE ma charakter międzynarodowy.
Generalnie przez politykę zagraniczną należy rozumieć zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządkowany osiągnięciu…
… środowisko geograficzne państwa np. położenie wyspiarskie
- ludność (liczba ludności, jej potencjał, a także struktura a w szczególności narodowościowa; potencjał ludnościowy określa również stosunek ludności do danego terytorium (gęstość zaludnienia)
- warunki ekonomiczne, w których mieszczą się bogactwa naturalne, ogólny potencjał gospodarczy
- uwarunkowania militarne - możliwość obrony oraz prowadzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz