Stosunki międzynarodowe - strona 3

Próby atomowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Najbardziej znanym miejscem w historii, gdzie USA przeprowadzały próby atomowe był Apol Bikini (wyspa). Apol - niewielkie terytorium Wyspiańskie. W marcu 54 r. przeprowadzając kolejną próbę (przeprowadzane w atmosferze, bo technologia była najlepiej wówczas opanowana. Były bardzo groźne bo mogły dop...

Terytoria zależne typu kolonialnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Terytoria zależne typu kolonialnego Charakterystyczną cechą tych terytoriów jest to że mają one charakter zamorski - znajdują się w znaczącym oddaleniu od państwa, które nim administrują. Mówimy że nie mają one cechy przyległości do pań...

Terytorium państwa, ludność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Terytorium państwa jest oddzielone od terytoriów innych państw granicą państwową. W przypadku państw przybrzeżnych będzie granica morza terytorialnego. W przypadku morza archipelagowi

Władza państwowa i jej suwerenność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Władza państwowa i jej suwerenność Kategoria suwerenności przysługuje tylko państwom. Nie ma innych uczestników stosunków międzynarodowych co do których tę kategorię można im przypisywać. Nie ma zatem suwerennych orga...

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

Zaliczenia: obowiązuje sylabus. Egzamin pisemny, tematyka prezentowana na wykładach i zawarta w literaturze obowiązkowej wskazanej w sylabusie. 2 problemy do scharakteryzowania (na egzaminie dostaniemy 2 tematy do scharakteryzowania. Jeden z wykładu, drugi z literatury obowiązkowej). Sprawdza listę,...

Formy powstania państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 749

Zgodnie z prawem międzynarodowym mamy 4 główne formy powstania państwa: powstanie państw, rozczłonkowanie państwa, secesja części, uzyskanie niepodległości przez terytorium zależne. Zaś o upadek to mamy 3 legalne sposoby: zjednoczenie p...

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1470

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych Pojęcia ogólne O bezpieczeństwie mówimy wtedy, gdy brak jest zagrożeń w postaci użycia siły, groźby bądź prawdopodobieństwa jej użycia. Chodzi przede wszystkim o siłę zbrojną, czyli o groźbę wojny, interwencji, okupacji, szantażu. Bezpieczeństwo jest n...

Instytucje Międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

Instytucje Międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja międzynarodowa - celowy, wielostronny związek państw, utworzony na mocy zawartego między nimi porozumienia i wyposażonego w system organów stałych Każda organizacja nieustanowiona na mocy umowy międzynarodowej będzie uważana za orga...

Istota uwarunkowania badania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

istota uwarunkowania badania Kapitalizm - przez jego narodziny cywilizacja europejska wyłamała się z feudalnej organizacji życia społecznego i gospodarczego. Już we wczesnej fazie rozwoju wykazywał międzynarodowe właściwości: obrót kapitału, rynek międzynarodowy, międzynarodowy podział pracy, geogr...

Międzynarodowe stosunki polityczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 819

Międzynarodowe stosunki polityczne Nadrzędność międzynarodowych stosunków politycznych Polityka zagraniczna - uwarunkowania i instrumenty Przez politykę zagraniczną należy rozumieć zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządkowany osiąganiu jego żywotnych interesów, który wy...