Terytorium państwa, ludność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terytorium państwa, ludność - strona 1 Terytorium państwa, ludność - strona 2 Terytorium państwa, ludność - strona 3

Fragment notatki:

Terytorium państwa jest oddzielone od terytoriów innych państw granicą państwową. W przypadku państw przybrzeżnych będzie granica morza terytorialnego. W przypadku morza archipelagowi będzie taka jak jest wytyczona w prawie morza.
Państwo może sobie wybrać najbardziej korzystny sposób wytyczania takich granic, ale taki jaki jest dozwolony w prawie morza.
Bardzo ważne jest z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa aby jego granica państwowa była uznana przez państwo sąsiadujące no i przez państwa jego środowiska międzynarodowego. Kiedy patrzymy na ten problem, to zauważamy pewną prawidłowość - państwa w swoich wysiłkach dyplomatycznych dążą do tego aby ich granice miały uznanie właśnie sąsiadów w postaci podpisywanych z nimi umów granicznych (traktatów międzynarodowych w których ta granica jest akceptowana). Kiedy w 49 roku powstają 2 państwa niemieckie to pojawia się problem uznania granic przez te państwa. Pierwsze państwo niemieckie z którym podpisaliśmy umowę była republika niemiecka. Polska podpisała ją w lipcu 1952 w granicznym mieście Zgorzelec i w tej umowie NRD oficjalnie uznaje naszą granicę. Problem ten ciągną się 20 lat. Republika Federalna Niemiec w swojej interpretacji wewnętrznej przyjęła swoistą wykładnię tej umowy - ta umowa wiąże jedynie rządy istniejących republik, natomiast ostateczne uznanie naszej granicy zachodniej może dokonać jedynie rząd zjednoczonych Niemiec. W gruncie rzeczy wprowadzono pewną niepewność co do trwałości tej naszej granicy i rzeczywiście. Kiedy pod koniec lat 80, kiedy procesy zjednoczenia Niemiec nasilając się, upada mur Berliński Polska, posiadająca wówczas pierwszy demokratyczny rząd, Polska godzi się na zjednoczenie Niemiec. Mówi że Niemcy mają prawo do zjednoczenia, ale jednocześnie domaga się ostatecznego uznania naszej granicy zachodniej. Kiedy podejmowane są przez państwa odpowiedzialne za Niemcy rokowania Niemiec w sprawie tak zwanych międzynarodowych uwarunkowań zjednoczenia Niemiec (rokowania 2+4). Polska nie stała się stroną tych rokowań, ale na skutek naszych wielkich nacisków dyplomatycznych zostaliśmy zaproszeni na 1 rundę tych rokowań, 17 lipca 1990 w Paryżu. Polski minister spraw zagranicznych zaprezentował polski punkt widzenia na kwestię karną prawa międzynarodowego naszych granic, domagając się aby w dokumencie który zostanie przyznany na koniec konferencji, znalazł się zapis konieczności uzyskania uznania przez Niemcy naszych granic. Zrobiono to.
Konkludując ten wątek, granica jest linią która oddziela terytorium jednego państwa od drugiego. Ma ona kapitalne znaczenie.
2 element - ludność
Pojęcie ludności jest w tym przypadku pojęciem bardzo ogólnym bo dotyczy wszystkich którzy w danym momencie mieszkają w danym państwie. Ale dla stosunków międzynarodowych, dla badania państwa samo pojęcie ludności jest zbyt ogólne. Zatem stosujemy różne kryteria podziału tej ludności i te podziały wykorzystujemy w bardziej szczegółowych charakterystykach.


(…)

… państwa nie posiadają: Tatarzy, Romowie (cyganie). Badanie tych kwestii etnicznych jest niezwykle ważne w stosunkach międzynarodowych - większość dzisiejszych problemów wiąże się z kwestiami etnicznymi. 3 kryterium - problem migracji (przemieszczanie się ludności, ruch wędrówkowy ludności)
Migracja jest pojęciem najbardziej ogólnym, oznacza każde przemieszczenie się ludności. Nas będą interesowały migracje międzynarodowe. W stosunkach międzynarodowych jako efekt kolonizowania nowego świata, Ameryka Północna i Południowa, migracje międzykontynentalne. Przy czym różne są przyczyny tych migracji, jednoznacznie nie da się ich zlokalizować. Istotny jest podział czy jest migracja dobrowolna, czy wymuszona okolicznościami i wtedy mówimy o uchodźcach (np. gdy obawiają się prześladowań). Turystyka…
… danego państwa - w tej grupie są tak zwani cudzoziemcy (ci mieszkańcy którzy posiadają obywatelstwo innych państw, a mieszkają w danym państwie) i kategoria bardzo nie liczna i przejściowa z natury są to ci którzy nie mają żadnego obywatelstwa (stracili z różnych względów swoje obywatelstwa i nie uzyskali obywatelstwa kraju w którym przebywa <APATRYDA - mieszkaniec danego państwa nie posiadający…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz