Apatryda

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

Kto to jest apatryda? Apatryda bezpaństwowiec - osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego...

Wykład - podstawy prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

, cudzoziemców i apatrydów (bezpaństwowców) Bezpieczeństwo państwa - dotyczy wszystkich atrybutów państwa...

Prawo spadkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1687

był apatrydą, zamiast prawa ojczystego właściwe będzie prawo miejsca zamieszkania spadkodawcy z chwili...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 11

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 525

: uchodźctwa c: apatrydów d: bezpaństwowców 11.Wskaż zdanie właściwe: a: Apatrydą jest osoba która z chwilą...

Wykład - Nabycie obywatelstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

jest nieznane; rodzice są apatrydami Sposób pochodny naturalizacja - nadanie obywatelstwa cudzoziemcowi...