Obowiązywanie prawa - omówienie - Persona non grata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa - omówienie - Persona non grata - strona 1 Obowiązywanie prawa - omówienie - Persona non grata - strona 2

Fragment notatki:

Stosuje się przepisy aktualnie obowiązujące, chyba, że inaczej wynika z przepisów przejściowych.
Od strony teoretycznej można wyróżnić trzy aspekty obowiązywania prawa:
aspekt tetyczny (formalny) - norma obowiązuje w tym aspekcie, gdy została ustanowiona i nie została uchylona
aspekt realny (socjologiczny) - norma obowiązuje, gdy adresaci zachowują się w sposób zgodny z treścią normy a organy państwa stosują sankcje w przypadku zachowań niezgodnych z prawem
Desuetudo - utrata mocy obowiązującej normy na skutek jej nie stosowania. Odgrywa istotną rolę w systemie anglosaskim.
aspekt aksjologiczny - norma obowiązuje, gdy jest zgodna z pewnymi wartościami
Z punktu widzenia praktyki stosowania prawa główną rolę odgrywa aspekt formalny.
Obowiązywanie prawa - Obowiązywania prawa w czasie
Moment początkowy - prawo obowiązuje od momentu, który samo sobie wyznacza, np. data ustanowienia, data publikacji, data późniejsza niż data publikacji
Moment końcowy - prawo obowiązuje do momentu, który sam sobie wyznacza; prawo obowiązuje do momentu dopóki nie zostanie uchylone innym aktem
- Obowiązywanie prawa w przestrzeni
Prawo danego państwa obowiązuje na całym terytorium danego państwa, chyba, że samo się ogranicza (np. prawo miejscowe - na części terytorium)
- Obowiązywanie prawa, co do osób
1. Prawo danego państwa obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na jego terytorium - obywateli (obywatelstwo - szczególny stosunek prawny łączący jednostkę z państwem), cudzoziemców, apatrydów, przedstawicieli dyplomatycznych (ale korzystają oni z immunitetu dyplomatycznego - nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności bez zgody państwa wysyłającego). Często w stosunkach międzynarodowych stosowana jest zasada persona non grata, czyli osoba niepożądana na terytorium danego państwa.
Retorsje - formy sankcji w prawie międzynarodowym publicznym
2. Prawo danego państwa obowiązuje wszystkich obywateli niezależnie od tego gdzie się znajdują.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz