Prawo spadkowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo spadkowe-opracowanie - strona 1 Prawo spadkowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo spadkowe: W ustawie polskiej statut spadkowy ( lex successionis ), w myśl art. 34 oceniany jest przez prawo ojczyste spadkodawcy w chwili śmierci. Dziedziczenie z bezpaństwowca podlega prawu miejsca jego zamieszkania w chwili śmierci, a w przypadku braku miejsca zamieszkania stosowane jest prawo polskie (art. 7 ustawy). Są jednakże systemy prawne, w których dochodzi do kolizyjnego rozczłonkowania spadku, czyli wielości statutów spadkowych. Chodzi tu głównie o dopuszczenie do głosu dwóch łączników: miejsce położenia nieruchomości i miejsce zamieszkania lub narodowość posiadacza ruchomości.
Do zakresu statutu spadkowego należą: przesłanki dziedziczenia: otwarcie spadku, zdolność dziedziczenia (której wymagania podlegają statutowi personalnemu spadkobiercy), niegodność dziedziczenia, szczególne zakazy dziedziczenia i umowy o zrzeczenie się dziedziczenia; ustalenie zawartości spadku;
powołanie do dziedziczenia;
nabycie spadku, oraz kwestie związane z nabyciem spadku: sposób dziedziczenia, przyjęcie lub odrzucenie spadku, stosunki między współspadkobiercami, odpowiedzialność za długi spadkowe, ochrona dziedziczenia, rezerwa lub zachowek, zapis testamentowy i wykonawca testamentu;
dział spadku.
Wyjątek od zasady wyrażonej w art. 34, dotyczący ważności testamentu i innych czynności prawnych mortis causa (zdolność testowana, treść testamentu, dopuszczalność testamentu, skuteczność prawna oświadczania woli testatora, forma testamentu) przewiduje art. 35 ustawy: O ważności testamentu i innych czynności prawnych na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tych czynności . Wystarcza jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Jeżeli spadkodawca w chwili dokonania czynności prawnej mortis causa był apatrydą, zamiast prawa ojczystego właściwe będzie prawo miejsca zamieszkania spadkodawcy z chwili dokonania czynności (art. 3 ustawy); w braku miejsca zamieszkania apatrydy sąd polski, na podstawie treści art. 7 ustawy, zastosuje prawo polskie.
Problematykę formy czynności prawnych na wypadek śmierci reguluje również konwencja haska z 5 października 1961 r., stwierdzając, że testament pod względem formy podlega ocenie według prawa miejsca dokonania czynności, prawa ojczystego testatora z chwili sporządzenia testamentu lub śmierci testatora, prawa stałego miejsca zamieszkania lub pobytu w chwili jego sporządzenia lub śmierci, a w zakresie nieruchomości - prawu miejsca jej położenia. 2 2 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz