Międzynarodowe stosunki polityczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne- opracowanie - strona 1 Międzynarodowe stosunki polityczne- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki polityczne
Nadrzędność międzynarodowych stosunków politycznych
Polityka zagraniczna - uwarunkowania i instrumenty
Przez politykę zagraniczną należy rozumieć zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządkowany osiąganiu jego żywotnych interesów, który wyraża się w kształtowaniu jego zewnętrznego otoczenia (tworzeniu i sprzyjaniu relacji oraz sytuacji korzystnych, zapobieganie i usuwanie sytuacji niekorzystnych). O treści polityki zagranicznej, jej celach i instrumentach, a w rezultacie o tym, w jaki sposób państwo współtworzy stosunki międzynarodowe decyduje wiele czynników zwanych także uwarunkowaniami:
Terytorium
Ludność
Uwarunkowania ekonomiczne
Możliwości w sferze militarnej
Czynnik ustrojowy - ustroje państwowe są w niemałym stopniu określane przez uwarunkowania kulturowe i religijne
Uwarunkowania subiektywne - koncepcje i doktryny polityki zagranicznej, świadomość społeczną, zjawiska percepcji i mispercepcji, a także czynnik osobowościowy
Struktura polityki zagranicznej - rozumie się przez nią jej cele, zasady, którymi się powoduje oraz jej kierunki w sensie geograficznym i geopolitycznym.
Cele:
Okres -Krótko/średnio/długofalowe
Znaczenie - Podstawowe (żywotne)/główne(ważne w danym okresie)/drugorzędne
Treść - egzystencjalne(bezpieczeństwo przetrwanie)/koegzystencjalne(zaspokajanie potrzeb państwa w zakresie jego roli, przynależności i współpracy międzynarodowej)/funkcjonalności(odnoszące się do różnych form regulacji, informacji procedur decyzyjnych - służą skuteczności osiągania pierwszych dwóch celów).
Cele wg Zięby:
Bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych
Wzrostu jego siły materialnej i moralnej
Wzrostu pozycji międzynarodowej państwa
Kształtowanie i optymalizacja reguł funkcjonowania środowiska międzynarodowego
Przez instrumenty polityki zagranicznej
Polityczne - dyplomacja umowy
Gospodarcze - zasoby i umiejętność posługiwania się nimi w polityce zagranicznej
Wojskowe
Psychospołeczne - wykorzystanie takich atutów jak kultura, nauka, informacja, atrakcyjność ideologii, struktura społeczna do działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej
Normatywne - zabiegi na rzecz ustanawiania takich regulacji prawnych i mechanizmów ich działania aby były zgodne z interesami państwa
Dyplomacja
Dyplomacja jest instrumentem, za pomocą którego państwo wyraża i prowadzi są politykę zagraniczną w stosunkach zewnętrznych.
Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 16 kwietnia 1961 - uporządkowała rozszerzyła i skodyfikowała w formie traktatowej obowiązujące wcześniej zwyczajowe normy prawa dyplomatycznego.


(…)

… wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 16 kwietnia 1961 - uporządkowała rozszerzyła i skodyfikowała w formie traktatowej obowiązujące wcześniej zwyczajowe normy prawa dyplomatycznego.
Dyplomacja dwustronna - prowadzona za pośrednictwem stałych misji dyplomatycznych, czyli ambasad.
Akredytowania ambasadora przez kraje sąsiednie
Dyplomacja konferencyjna - prowadzona na forum organizacji międzynarodowych…
… społecznego
Negocjacje - zbliżanie stanowisk, zmniejszanie rozbieżności, zmniejszenie lub eliminacja użycia siły
Ochrona interesów swojego kraju - ochronę interesów państwa i obywateli prowadzi się także za pomocą stosunków konsularnych.
Stosunki dwu- i wielostronne
Traktaty dwustronne/wielostronne
Stosunki wielostronne - są rezultatem przekonania państw, że realizacja niektórych interesów narodowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz