Stosunki międzynarodowe - strona 2

note /search

Miedzynarodowe stosunki polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

KĘDZIERSKI POJĘCIA I Badania czyste, teoretyczne lub rekreacyjne - Zaprojektowane dla zaspokojenia ciekawości badawczej dotyczącej jakiegoś zjawiska Badania empiryczne - oparte na fatycznej, „obiektywnej” obserwacji zjawisk Badania stosowane - badania zaprojektowane w celu uzyskania wiedzy przyd...

Geopolityka współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

Geopolityka współczesna (okres po 2 wojnie światowej) Ta geopolityka będzie się na gruncie amerykańskim rozwijała 2 podstawowymi nurtami: 1 nurt koncentrować się będzie na problematyce polityczno-wojskowej, na amerykańskim potencjale nuklearny...

Geopolityka Brytyjska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1428

Geopolityka Brytyjska W przeciwieństwie do tego, że wielką siłą polityczną było imperium brytyjskie za czasów panowania królowej Wiktorii, geopolityka brytyjska tak silna nie była...

Geopolityka w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1204

Temat: geopolityka w stosunkach międzynarodowych Podejście geopolityczne jest jednym z tradycyjnych pojęć w nauce o stosunkach międzynarodowych. Tradycyjnym czyli jednym z najdłużej funkcjonujących. Często kiedy rozpatruje się problematykę uwar...

Kolonizacja i dekolonizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2373

W okresie po 2 wojny światowej gdy procesy dekolonizacyjne nie miały zbyt dużego natężenia stanowiły one ponad 100 jednostek geopolitycznych - grupa niewiele mniejsza niż grupa ówczesnych państw świata. Główną cechą odróżniającą terytoria za...

Legalność powstania i upadku państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1232

Legalność powstania i upadku państwa - legalne sposoby powstania i upadku państwa. Mamy tu na myśli to że dzieje się to wszystko w zgodzie z prawem międzynarodowym. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego istotne jest to aby w trakcie trwania tych procesów nie dochodziło do procesów użycia sił zbro...

Okres globalnego pokoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Okres globalnego pokoju trwa 20 lat i działalność ligi narodów nie zapobiegła czynnikom które doprowadziły do II wojny światowej. Etap przejściowy - między okresem tradycyjnym a współczesnym. Przejściowość będzie się przejawiała w okresie 2 wojny światowej. Jest ona okresem przejściowym dla USA i na...

Państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1533

państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych Oprócz państw stosunki międzynarodowe są formułowane przez innych uczestników np. istniejące jeszcze terytoria kolonialne, korporacje międzynarodowe, partie polityczne, grupy terrorystyczne. Zatem pojęcie uczestnika jest adekwatne, bo podmiot...

Nazwa państwa; terytoria zależne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1036

Pojęcie Rzeczpospolita jest ograniczony do Republiki. PRL istnieje od 1952. ZSSR - nie ma nazwy potoczne. Związek czy federacja. Nazwa Republika Ludowa zastępowała nazwę Socjalistyczna. Węgry odchodzą od oficjalnej nazwy Republiki Węgier na samą nazwę Węgry. Ma symbolizować to nawiązanie do wielk...

Problematyka liczebności państw w świecie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Problematyka liczebności państw w świecie Państwo jest kategorią historyczną bo powstają i upadają, przy czym gdybyśmy właśnie spojrzeli na te formy powstania państw z perspektywy liczebności państw w świecie to powiemy: zjednoczenie państw oznacza zawsze zmniejszenie liczby państw. Rozczłonkowanie...