Okres globalnego pokoju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres globalnego pokoju - strona 1 Okres globalnego pokoju - strona 2 Okres globalnego pokoju - strona 3

Fragment notatki:

Okres globalnego pokoju trwa 20 lat i działalność ligi narodów nie zapobiegła czynnikom które doprowadziły do II wojny światowej. Etap przejściowy - między okresem tradycyjnym a współczesnym. Przejściowość będzie się przejawiała w okresie 2 wojny światowej. Jest ona okresem przejściowym dla USA i najbardziej znanym geopolitykiem tego okresu w geopolityce Amerykańskiej jest Nicolas Spykman. To jest emigrant z Holandii, który znalazł się na terytorium USA i tam związał się z tym państwa. 1883 - 1947 lata życia. Umiera po 2 wojnie światowej. Ta najbardziej aktywna twórczość przypada na okres wojny, wojny do której USA nie chciały przystąpić, tak jak w przypadku 1 wojny światowej. Prezydent ogłosił amerykańską neutralność wojenną, ale atak japoński na amerykańską flotyllę w 1941 r. na Hawajach był tym wydarzeniem, które zmusiło USA do przystąpienia do wojny. Koalicja antyhitlerowska: USA, Związek Radziecki i Wielka Brytania. Spikeman obserwuje te wydarzenia i swoją koncepcję geopolityczną formułuje w czasie trwania działań wojennych, a główne prace w których wyłożył swoje: „Amerykańska strategia w polityce światowej” z 1942, a drugą pracą „Geografia pokoju” z 1944r. Jego rozważania są oparte na założeniu że państwa kolacji antyhitlerowskiej wygrają tę wojnę, że państwa osi przegrają. Wskazywał, że koalicja anty jest ugrupowaniem wyłącznie utylitarnym (jest to sojusz, którego siła wynika ze wspólnych dążeń jakimi są dążenia do pokonania państw osi). Obserwował kolejne spotkania przywódców wielkiej 3. Wskazywał jednocześnie że koniec wojny oznaczać także będzie koniec tej koalicji. Brak wspólnych celów doprowadzi do dezintegracji, albowiem nie ma innych wspólnych celów, które łączyłby te państwa. Ich różnice polityczne, ekonomiczne, różne wizje rozwoje świata powoływać będzie że pomiędzy sojusznikami dojdzie do rywalizacji (szczególnie amerykańsko-radzieckiej). USA powinny się do tej rywalizacji przygotować, tak aby jej nie przegrać, by wyjść z niej zwycięsko. Spikeman uważa, że nie możliwe będzie po wygraniu wojny wycofanie się do sfery zachodniej. Nie będzie to służyło amerykańskim interesom, plus stosunku światowym. Budowanie stosunków międzynarodowych jest jej aktywny udział USA w polityce światowej. USA powinny także zdobyć i umocnić swoją pozycję w niektórych ze strategicznego punktu widzenia miejscach kuli ziemskiej i te miejsca które USA powinny opanować nazwał Spikeman „Rimland”. Pojęcie to możemy przetłumaczyć jako tereny brzegowe, kresowe. Ta kresowość odnosi się do Euroazji. W ujęciu geograficznym do tego Rimlandu w przypadku Europy zaliczał Spikeman Europę Zachodnią, a w przypadku Azji był to daleki wschód. Właśnie państwa tego regionu miały znaleźć się w centrum zainteresowania USA. Opanowanie tych obszarów jak twierdził Spikeman będzie niezbędnym warunkiem powstrzymywania ekspansji radzieckiego komunizmu.

(…)

… światową „Foreign Affairs” pod pseudonimem X. Nie mógł się ujawnić, bo był czynnym dyplomatom i pracował w ambasadzie USA w Moskwie, więc z bliska widział jak się ten mechanizm radzieckiego państwa rozwija. Dowodzi że ten totalitaryzm radziecki, determinacja Stalina będą skłaniały do ekspansji. Kenna dowodzi, że nie można ona przekroczyć żelaznej kurtyny (Łaby - granicy podziału Niemiec). Jak wiemy Europa wschodnia, w tym polska zostały milcząco oddane związkowi radzieckiemu. Kenna proponował sposoby, by tereny zachodnie zostały opanowane przez USA i kiedy przyjrzymy się to wyraźnie dostrzegamy w jej realizacji myślenie Spikemana i Kenna. Otóż najbardziej ta strategia powstrzymywania urzeczywistniła się w Europie Zachodniej. Było to przyczynienie się USA do odbudowy gospodarek zachodnio-europejskiej…
… i robotniczych”. Założona w Polsce w 1947 w Szklarskiej Porębie. Zadaniem jej miało być koordynowanie działalności ideologicznej partii komunistycznych i robotniczych. Oczywiście termin koordynowanie jest eufemizmem, bo chodziło o to aby te partie zostały poddane kontroli i nadzorowi komunistycznej partii związku radzickiego. Do tej instytucji, która byłą instytucją międzypartyjną także należały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz