Kolonizacja i dekolonizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolonizacja i dekolonizacja - strona 1 Kolonizacja i dekolonizacja - strona 2 Kolonizacja i dekolonizacja - strona 3

Fragment notatki:

W okresie po 2 wojny światowej gdy procesy dekolonizacyjne nie miały zbyt dużego natężenia stanowiły one ponad 100 jednostek geopolitycznych - grupa niewiele mniejsza niż grupa ówczesnych państw świata. Główną cechą odróżniającą terytoria zależne jest brak suwerenności - są to jednostki nie posiadające suwerenności. Państwo jest jednostką suwerenną, nie może być traktowana jako cecha absolutna. Państwo samo ogranicza się w tej suwerenności, lub bywa rzadko że zostaje pozbawiony suwerenności (np. Quweit zaatakowany przez Irak). Terytoria zależne są jednostkami podległymi państwom nimi administrującymi. Wyodrębniamy 2 podsystemy terytoria zależne:
- typ nie kolonialny (np. Andora)
- jednostki zależne typu kolonialnego czyli kolonie
Jednostki zależne typu kolonialnego czyli kolonie Karta narodów zjednoczonych terminem `kolonia' nie posługuje się, natomiast ten termin będzie występował w dokumentach przyjmowanych przez organy narodów zjednoczonych (zgromadzenie ogólne). Prawo do dekolonizacji zatem interpretujemy w oparciu o zasadę samostanowienia narodów, która jest zawarta w karcie - bo zasada ta oznacza prawo narodów do utworzenia własnego państw i to dotyczy narodów znajdujących się w stadium kolonialnych, albo narodów zamieszkujących istniejące państwa ale dążących do secesji (oderwania się od państwa). Jest to także poszanowanie praw narodów przez istniejące państwa. Mamy to w dokumentach narodów zjednoczonych, przy czym obok karty najważniejszym dokumentem w oparciu o który analizuje się problematykę terytoriów typu kolonialnego jest przyjęta w 17 grudnia 1960 r. przez zgromadzenie ogólne `deklaracja o przyznaniu niepodległości krajom i ludom nie kolonialnych'. W tym dokumencie politycznym pojęcie `koloni' występuje. Koncentrując się na tej problematyce możemy te terytoria zależne typu kolonialnego różnie charakteryzować:
- poprzez styl władztwa jakie sprawowały państwa administrujące (np. specyficzne były formy sprawowania władzy przez Wielką Brytanię, Hiszpanię). Pewna grupa koloni, które dysponowały specyficznym statusem prawno-międzynarodowym. Pewna grupa koloni o szczególnym statusie, które istniały w okresie międzywojennym (funkcjonowała liga narodów), której ideę prokreowały USA. Liga narodów objęła patronat nad grupą `terytoriów mandatowych' - były specyficzną grupą koloni która istniała w okresie międzywojennym. Do systemu Mandatowego ligi narodów zostały włączone terytoria kolonialne, które były oderwane przez państwa zwycięskie od pokonanych Niemiec i Turcji. W sensie przedmiotowym system mandatowy objął terytoria kolonialne oderwane Niemcom i Turcji osmańskim, i tylko te, żadnych innych. System ten nie był jednorodny, albowiem tworząc jego zasadę funkcjonowania (zawarte w pakcie ligi narodów) zdecydowano, że będzie się on składał z 3 części składowych nazwanych podsystemem a, b i c, przy czym o włączeniu konkretnego terytorium kolonialnego do dantego systemu decydowały 3 kryteria:

(…)

… ją za nie efektywną i chcą czegoś nowego. To coś nowe zostaje w ogólnych zarysach sformułowane już w 41 roku (w I fazie trwania wojny światowej) kiedy 1 stycznia 41 prezydent USA i premier Wielkiej Brytanii podpisują deklarację Narodów Zjednoczonych. Kiedy w czerwcu 1945 roku podpisywano `kartę narodów zjednoczonych' powołano do życia organizację, która zastąpiła rozwiązaną w 46 Ligę narodów. W ramach organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz