Geografia polityczna-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia polityczna-wykłady  - strona 1 Geografia polityczna-wykłady  - strona 2 Geografia polityczna-wykłady  - strona 3

Fragment notatki:

Geografia Polityczna 16.11.2010 r.
Mechanizm secesji - dwa przeciwstawne działania, dążenie państwa do integralności terytorialnej a z drugiej strony dążenie nowego państwa do samo istnienia.
Upadek Państwa i jego powstanie są ze sobą ściśle połączone. Rozczłonkowanie i powstanie nowego państwa jest także sposobem upadku państwa. Podział Czechosłowacji 0 1.01.1993 r. jest datą upadku Czechosłowacji a zarazem powstania nowych państw. Czesi i Słowacy zyskują nowe prawa i obowiązki, a tracą stare (czechosłowackie).
Model inkorporacji- jest to taki proces w wyniku którego jedno państwo przyłącza się do drugiego państwa i państwo które się przyłącza (przyłączane ) upada. Państwo przyłączające (inkorporujące) pozostaje tym samym państwem w sensie prawa międzynarodowego. (W sensie geograficznym jest to nowe państwo). Oznacza to że nie musi ono starać od nowa o akcesje do organizacji międzynarodowych. Istnieje różnica między inkorporacją a zjednoczeniem, choć brak jest różnicy historycznej. Różnica jest w prawie międzynarodowej: w przypadku zjednoczenia powstaje nowe państwo, które musi od początku realizować proces zewnętrznej suwerenności (nawiązanie stosunków dyplomatycznych, starania o akcesje do organizacji międzynarodowej). W inkorporacji tych zabiegów państwo nie musi czynić. Zjednoczenie Niemiec w sensie prawnym była to inkorporacja RFN inkorporowała NRD. 03.10.1990 r. Data ta wskazuje upadek NRD, ale RFN zwiększa tylko terytorium, bez zmian prawnych. Był to proces w pełni legalny, ponieważ decyzje tę podjął parlament NRD który został wyłoniony w wyborach demokratycznych (pełna legitymizacja władzy). Decyzja ta oparta była na 23 art. RFN.
Mechanizm międzynarodowy uczestniczący w zjednoczeniu Niemiec: konferencja 2 +4 (dwa państwa niemieckie + USA, Rosja, Wilk. Brytania, Francja). Najtrudniejszą kwestia stanowiła polityka militarna, (NRD była w układzie Warszawskim, RFN w NATO). Koncepcja neutralności Niemiec. Niemcy jednak wychodzą z Układu Warszawskiego i pozostają w NATO. Postanowiono że status 5 landów NRD będzie inny niż status 10 landów RFN, na terytorium byłej NRD nie mogą stacjonować wojska NATO.
Status Berlina Zachodniego: terytorium zależne typu nie kolonialnego. Do połowy lat 70 w Polsce używano innej nazwy RFN: Niemiecka Republika Federalna. (podkreślenie podziału Niemiec )
Dwa modele wspólne dla upadku i powstaniu państw: zjednoczenie i rozczłonkowanie.
Powstanie państwa : secesja lub uzyskanie niepodległości przez terytorium zależne.
Model upadku: inkorporacja państwa.
Uznanie międzynarodowe jest instytucją charakterystyczna dla powstania nowego państwa. Jest to relacja między istniejącymi państwami a nowopowstałymi państwami, albo jednostkami geopolitycznymi które państwami chcą być.

(…)

… jest przeprowadzona siłą. Większość państw demokratycznych nie uznaje takiego faktu, zrywając stosunki dyplomatyczne. Wyklucza się tez takie państwo z organizacji międzynarodowych, sankcje te mają zmusić do powrotu do legalnego rządu. Narzędzie te było stosowane w latach 70 przez USA w stosunku do junt wojskowych w Ameryce Południowej. Prawo legacji - prawo do nawiązywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami, uznanie państwa jest często zaproszeniem do nawiązania stosunków dyplomatycznych, jednak nie zawsze, zaproszenie takie może nastąpić później, jednak nie można nawiązać kontaktów dyplomatycznych wcześniej niż przed uznaniem. Nie można nawiązać stosunków dyplomatycznych z państwem nie uznanym. Nie trzeba też stosować prawa legacji, nawet jak uznamy państwo. (Przykład Polski która uznaje Kosowo…
… ale nie ma stosunków dyplomatycznych.)
Wiek XX daje przykłady procesów które prowadza do wzrostu liczby państw:
I wojna światowa, rozpad Austro Węgier, Imperium Rosyjskie i Imperium Osmańskie.
II wojna światowa, wprowadza niewielkie zmiany na mapie politycznej.
Procesy dekolonizacji doprowadziły do dużych zmian na mapie politycznej, zaczęły się one od początku lat 20' XX wieku. Powstanie państw w Ameryce Południowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz