Geopolityka współczesna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geopolityka współczesna - strona 1 Geopolityka współczesna - strona 2

Fragment notatki:

Geopolityka współczesna (okres po 2 wojnie światowej)
Ta geopolityka będzie się na gruncie amerykańskim rozwijała 2 podstawowymi nurtami: 1 nurt koncentrować się będzie na problematyce polityczno-wojskowej, na amerykańskim potencjale nuklearnym. Często ten nurt nazywany jest nurtem geostrategicznym. Geostratedzy dowodzą jak wielką rolę w rozwoju amerykańskiej potęgi powinna odgrywać broń jądrowa. USA są w 1 okresie monopolistą, jeżeli chodzi o posiadanie broni jądrowej. Empirycznie świat dowiedział się jak niszczycielską rolę ta broń spełnia. I USA próbowały ten monopol na broń utrzymać. Dowodem tego jest chociażby zgłoszony w 1947 roku na forum organizacji narodów zjednoczonych projekt utworzenia światowej organizacji międzynarodowej, która miałaby zająć się kontrolą i dystrybucją energii jądrowej. Była to koncepcja atom dla pokoju. W tej sferze wydawać się mogło że jest to koncepcja niezwykle ogólnoludzka, że amerykanie chcą obdarzyć z wykorzystaniem energii jądrowej, ale jeżeli przyjrzymy się bliżej to: amerykanie chcieli przyjęcia mechanizmu działania tej organizacji który miał ostatecznie przyznać amerykanom decydującą rolę w podejmowaniu decyzji. Chcieli dzielić się energię, ale nie technologią. Związek radziecki odrzucił tę propozycję i staje się udziałowcem budując tę broń. Geostratedzy amerykańscy koncentrując się na tym czynniku wojskowym konceptualizują świat w formule systemu dwubiegunowego. Na jednym z tych biegunów znajdują się USA, na drugim Związek Radzieckim. Dysponują swoją siecią zwolenników i relacje między biegunami są wrogie. Jednym z wybitnych geopolityków był Aleksander Seversky. Wskazywał on przede wszystkim na znaczenie lotnictwa strategicznego jako głównego komponentu strategicznych sił Stanów Zjednoczonych. Jego praca 1960 pod nazwą „Siły powietrzne kluczem do przeżycia”. Dowodził, że skuteczność amerykańskich sił jądrowych gwarantowana jest przez posiadanie rozwiniętej floty lotnictwa strategicznego. Te koncepcje Seversky'ego posłużyły do przyjęcia pierwszej doktryny wojskowej „Doktryny zmasowanego odwetu”, której istota sprowadzała się do odparcia ataku Związku Radzieckiego za pomocą sił Ameryki. Koncepcja odstraszania nuklearnego. Koncepcja Seversky'ego nie przetrwała zbyt długo bo w 1987 Związek Radziecki skonstruował rakietę balistyczną, środek przenoszenia broni jądrowej o wiele skuteczniejszy niż bombowiec strategiczny. Zastąpiona została przez koncepcję realistycznego reagowania. Nurt polityczno-ekonomiczny rozwija się nadal jako nurt 2 i między innymi efektem dociekań było upowszechnienie formuły świata wielo centrycznego, wiele centrów sił. Zaczyna się upowszechniać w latach 60 XX wieku i jednym z takich geopolityków znaczących był George Saul Cohen. Proponował odbębnienie w świecie 5 głównych ośrodków siły, którymi były: Stany Zjednoczone i Związek radziecki, a także Chińska Republika Ludowa, Japonia i Wspólnoty Europejskiej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz