Legalność powstania i upadku państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Legalność powstania i upadku państwa - strona 1 Legalność powstania i upadku państwa - strona 2

Fragment notatki:

Legalność powstania i upadku państwa - legalne sposoby powstania i upadku państwa. Mamy tu na myśli to że dzieje się to wszystko w zgodzie z prawem międzynarodowym. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego istotne jest to aby w trakcie trwania tych procesów nie dochodziło do procesów użycia sił zbrojnych, albowiem użycie jej jest we współczesnym prawie międzynarodowym jest zakazane. Wyjątkiem jest obrona przez agresją. 4 podstawowe formy powstania państw:
zjednoczenie państw - jest to taki proces który polega na połączeniu się co najmniej 2 istniejących dotąd państw i powstanie w wyniku tego połączenia nowego państwa. Musi wystąpić dobrowolność, państwa działają z własnej woli kierując się swoją suwerennością. Najlepszym dowodem na to jest referendum zjednoczeniowe - że ludność państwa wypowiada się czy chce czy nie chce połączyć się z drugim państwem. Nie zawsze to możliwe jest. Drugim dowodem są decyzje parlamentów. Wskazuje się, że najlepszym formą ustrojową jako nowe powstałe państwo powinno przyjąć jest federacja. Mogą łączyć się państwa bardzo różne, choć w praktyce bywa że państwo ludnościowo i terytorialnie większe często wywiera pewną presję i nadaje pewien kierunek procesowi zjednoczonemu. Klasycznym przykładem było powstanie państwa Tanzania. 1964 r. powstało, a państwami które się połączyły były Tamgenika i Zanzibar. Drugim przykładem jest państwo Jemen. 1990 r. w wyniku połączenie Jemenu Północnego i Jemenu Południowego. rozczłonkowanie państwa - traktujemy jako jeden z wariantów podziału państwa. Istotą tego procesu jest to iż suwerenność traci istniejące dotąd państwo, a w jego miejsce pojawiają się co najmniej 2 lub więcej państw. Przykładem był podział Czechosłowacji po aksamitnej rewolucji i w wyniku decyzji parlamentu Czechosłowacji dochodzi do podziału tego państwa, który się ostatecznie dokonuje 1 stycznia 1993. Podział ten miał charakter asymetryczny, nie równy ale ta nierówność wynikała z rozkładu ludności. Podział był 2:1 na korzyść Czech. Rozczłonkowanie Jugosławii nastąpił ze strony władz centralnych, które nie chciały się początkowo z tym podziałem pogodzić. W wyniku tego podziału pojawiło się najpierw 5 państw: Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia i Nowa Jugosławia składająca się z Serbii i Czarnogóry. W 2006 r. dochodzi do podziału tej Nowej Jugosławii i postają Serbia i Czarnogóra. secesja części terytorium - obok rozczłonkowania jest jednym ze sposobów podziału państw. Jest takim procesem w wyniku którego od istniejącego państwa odrywa się jakaś część albo części i każda z nich staje się nowym państwem. Czyli powstanie państwa wiążę się z częścią odrywającą się od starego państwa. To państwo nadal istnieje, ale jest okrojone. Jest ona procesem który bardzo trudno poddaje się zasadzie legalności. Bardzo często te procesy są bardzo burzliwe, często długotrwałe w wyniku których dochodzi do poniesienia dużych ofiar.

(…)

… długotrwałe w wyniku których dochodzi do poniesienia dużych ofiar. Ten skomplikowany charakter wynika z tego, że w stosunkach międzynarodowych rywalizują ze sobą i często wchodzą w kolizje 2 ważne zasady prawa międzynarodowego:
zasada samostanowienia narodów - prawo narodów do tworzenia własnego państwa także w drodze oderwania się od istniejącego państwa. Czyli prawo międzynarodowe uznaje secesję. zasada…
… jądrowy ZSRR. uzyskanie niepodległości przez terytorium zależne (inaczej dekolonizacja) - ta niepodległość przychodziła w sposób bardzo trudny. Była to walka zbrojna z kolonizatorami, prowadzona przez ruchy niepodległościowe. Nie wiele było przypadków przekazania władzy pokojowo. W wyniku tego procesu powstało prawie 100 państw. Połowa istniejących państw dzisiejszego świata są to państwa pokolonialne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz