Procesy powstawania i upadku państw- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy powstawania i upadku państw- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PROCESY POWSTAWANIA I UPADKU PAŃSTW
Powstawanie:
Zjednoczenie państw - proces w wyniku którego łączą się dwa lub więcej państw, zrzekają się suwerenności na rzecz państwa, które tworzą; proces legalny, gdy państwa czynią to w sposób dobrowolny np. jest to decyzja parlamentu lub referendum; struktura federalna jest najbardziej optymalna dla tych państw;
Uzyskanie niepodległości przez terytorium zależne - proces ten nazywamy procesem dekolonizacji; najwięcej państw w świecie powstało w ten sposób; 1960r. - deklaracja o przyznaniu krajom i narodom kolonialnym niepodległości;
Rozczłonkowanie - przeciwstawny do zjednoczenia, bo chodzi o podział państwa; proces, w wyniku którego dochodzi do utraty suwerenności i powstaje nowe państwo, referendum, w którym ludność wypowiada się za tym; rozczłonkowanie może być zgodny (podział Czechosłowacji 1 stycznia 1993r na Czechy i Słowację, decyzję podjęły parlamenty tych państw, podział asymetryczny 2:1 dla Czech) lub niezgodny z prawem (Jugosławia; tutaj użyto siły, doszło do czystek etnicznych i wojny 5 państw)
Secesja części terytorium państwowego - odłączenie od państwa części terytorium i powstanie nowego państwa (1963r. - od Federacji Malezji odłączył się Singapur - secesja efektywna; w 1993r. Erytrea odrywa się od Etiopii po długich i krwawych walkach; podział ZSRR - powstało 15państw
Upadek:
Zjednoczenie państw
Rozczłonkowanie państw
Inkorporacja - proces, w wyniku którego przyłączone zostaje jedno państwo do drugiego. Państwem przestaje być ten organ, który się przyłącza; państwo przyłączające jest tym samym państwem w prawnym sensie narodowym np. zjednoczenie Niemiec; NRD przyłączyło się do RFN, 3 października 1993r. przestaje istnieć NRD.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz