Geopolityka

note /search

Polskie prawo zwyczajowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne „Księga Henrykowska” - akty prawne i opis transakcji zawieranych przez klasztor cystersów w Henrykowie na Śląsku w XIII i XIV wieku, rodzaj...

Królestwo Polskie w latach 1831-1846

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1831-1846 48. Statut Organiczny z 1832 roku: - był legalną zmianą konstytucji; inkorporował Królestwo Polskie do Cesarstwa Rosyjskiego jako jego prowincję - nie weszło w życie Zgromadzenie Stanów Prowincjonaln...

Odrodzenie państwa Polskiego w 1918 r. - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 3787

ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO W 1918 R. 1. Pierwsze dzielnicowe organy państwowe: Polska Komisja Likwidacyjna - powołana 28.10.1918 w Krakowie, na czele Wincenty Witos, tymczasowy organ ustawodawczy i wykonawczy Ukraińska Rada Narodowa - w...

Procesy powstawania i upadku państw- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 868
Wyświetleń: 4144

PROCESY POWSTAWANIA I UPADKU PAŃSTW Powstawanie: Zjednoczenie państw - proces w wyniku którego łączą się dwa lub więcej państw, zrzekają się suwerenności na rzecz państwa, które tworzą; proces legalny, gdy państwa czynią to w sposób dobrowolny np. jest to decyzja parlamentu lub referendum; struktu...

Stosunki międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Społeczność międzynarodowa - ogół państw suwerennych, utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe; charakteryzuje ją mały stopień wewnętrznego zorganizowania; o sile państw stanowi ich stopień otwartości. Otwartość państwa - maksymalny stopień zew....

Szkoła amerykańska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

Geopolityka - szkoła amerykańska: Admirał A. T. Mahan: oceany są „wielką arterią”, która stanowiła zawsze fundamentalny czynnik historii, zważywszy, że koszt transportu morskiego był zawsze niższy od kosztu transportu lądowego. orędownik budo...

Szkoła brytyjska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

Geopolityka - szkoła brytyjska: H. J. Mackinder: Aby zatrzymać panowanie i rozwój Rosjan należy zdobyć panowanie nad obszarami brzegowymi (Europą i Arabią). stworzył koncepcję geopolityczną tzw. Geograficzna Oś Historii; wg niej: Europa, Az...

Szkoła niemiecka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1603

Geopolityka - szkoła niemiecka: Fryderyk Ratzel: twórca podstaw geopolityki, sam nim nie był, jego twórczość inspirowała geopolityków; geopolityka niemiecka przejęła od niego koncepcję przestrzeni („prawo rosnących przestrzeni”: każdy naród, k...

Wykład - Koncepcja potęgi powietrznej Aleksandra Seversy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

Koncepcja potęgi powietrznej Aleksandra Seversy'ego. Aleksander Seversky jest zwiastunem wojny termojądrowej. Czynnikiem decydującym o zwycięstwie w konflikcie jest lotnictwo. Wojna polega na tym, że przeciwnika można wybombardować. Rozwinął teorię dwóch potęg. Jeżeli amerykanie opanują Ural i w pr...