Polskie prawo zwyczajowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie prawo zwyczajowe- opracowanie - strona 1 Polskie prawo zwyczajowe- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

9. Polskie prawo zwyczajowe:
źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne
„Księga Henrykowska” - akty prawne i opis transakcji zawieranych przez klasztor cystersów w Henrykowie na Śląsku w XIII i XIV wieku, rodzaj księgi uposażeń
formularze czynności prawnych - znane z wieków XIII i XIV, ich stosowanie prowadziło do ujednolicenia prawa, były one praktycznymi podręcznikami prawa
„Księga elbląska” - spis prawa zwyczajowego sporządzony w języku staroniemieckim, nazywany też „Najstarszym zwodem prawa polskiego”, odkryty w bilbliotece w Elblągu w XIX wieku, podkreślano rodzinne pochodzenie i odrębność prawa polskiego, zachowane przepisy regulują organizację sądów, postępowania sądowego i prawa karnego
roczniki - powstały z tablic paschalnych, określały datę wielkanocy i kalendarz liturgiczny, występowały w kościołach większych, mnisi dokonywali na nich zapisków marginalnych i interlinearnych, z których powstały roczniki: świętokrzyski z 1122 r., poznański, kamieniecki
hagiografia - żywoty świętych pańskich - „Vita sanctia Adalberti” z 1004 roku, żywot św. Ottona z XII w. itd.
kroniki - bezpośredni przekaz wydarzeń - kroniki: Vidukinda - informacje o Mieszku I, Kietmara - informacje o Bolesławie Chrobrym, Kroniki Krzyżackie, Kronika Kosmasa, Pulavy, KRONIKI POLSKIE: Galla Anonima, Kadłubka, Mierzwy, Śląskie, Janka z Czarnkowa, Historia Polska Jana Długosza
listy - poznaje się fakty, o których piszący listy wiedzieli z autopsji
10. Prawo stanowione:
przywileje jednostkowe - wydawane na rzecz osób fizycznych, możnowładców, rycerzy czy osób prawnych
przywileje immunitetowe - największa grupa przywilejów jednostkowych, ograniczały prawo książęce na rzecz ich odbiorców (panowie duchowni i świeccy), regulowały życie ludzi zamieszkałych w ich dobrach
przywileje ziemskie - obejmowały wszystkich członków jednego lub więcej stanów
statuty - ustanawiane przez panującego normy prawne regulujące poszczególne dziedziny życia państwowego, np. statuty Krzywoustego dotyczące np. zasad dziedziczenia tronu pryncypackiego
edykty - wydawane przez władcę, dotyczyły np. prawa sądowego
11. Prawo kościelne a prawo kanoniczne:
prawo kanoniczne - zespół norm prawnych wytworzyonych przez kościół a regulujących stosunki kościoła wewnątrz i zew.
prawo kościelne - zespół norm regulujących stosunki kościoła wewnątrz i na zew. bez względu na to, przez kogo są stworz.
źródła p. kanonicznego w PL - zwód prawa kanonicznego - „Collectio tripartitia”, Dekrety Grzegorza IX, Dekret Gracjana
statuty prowincjonalne -

(…)

… na to, przez kogo są stworz.
źródła p. kanonicznego w PL - zwód prawa kanonicznego - „Collectio tripartitia”, Dekrety Grzegorza IX, Dekret Gracjana
statuty prowincjonalne - uchwalane na synodach prwoincjonalnychz udziałem legatów papieskich, zebrane częściowo w synodykuarcybiskupa Jarosława w 1357 r.
statuty diecezjalne - wydawane na synodach diecezjalnych, uzupełniały statuty prowincjonalne
12. Prawo niemieckie…
… do spadku:
- zabicie kogoś kto również ubiega się o spadek (forma nielegalna)
- według statusu Krzywoustego nie obowiązuje zasada patrymonialna, każdy ma wydzieloną swoją działkę i nie może ubiegać się o inne
- zawierano umowy między spadkobiercami np. Bolesław Śmiały i Władysław Herman
- prawo pierwokupu należało do członków rodziny
System władzy:
- książę i król mają te same uprawnienia, a tytuł miał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz