Królestwo Polskie w latach 1831-1846

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Królestwo Polskie w latach 1831-1846 - strona 1

Fragment notatki:

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1831-1846
48. Statut Organiczny z 1832 roku:
- był legalną zmianą konstytucji; inkorporował Królestwo Polskie do Cesarstwa Rosyjskiego jako jego prowincję
- nie weszło w życie Zgromadzenie Stanów Prowincjonalnych, które miało się naradzać nad przedstaw. przez rząd sprawami
- nie utrzymano sejmików ziemskich i zgromadzeń gminnych; nie wszedł w życie samorząd miejski i wiejski
- przyrzeczono: wolność osobistą i wyznania, nietykalność osobistą i prawo własności z wyłączeniem konfiskaty za najcięższe przewinienia - przepisy te nie weszły w życie ze względu na stany wyjątkowe i wojenne
49. Stan wyjątkowy i stan wojenny:
stan wyjątkowy: zniesienie mocy powszechnych sądów i prawa karnego
stan wojenny: w czasie wojny lub zaburzeń rewolucyjnych w czasie pokoju
stan oblężenia: jeśli oblężone przez wroga zostało jakieś miasto-twierdza
sądy wojskowe: sądzenie przestępstw politycznych w czasie stanu wyjątkowego, po 1859 również sądziły buntujących się chłopów
sądy wojenno-polowe: sądziły przestępstwa polityczne w stanie wojennym, sąd doraźny, skrócony, kary śmierci często
w obu sądach: jawność, ustność, prawo do obrony i swobodna ocena dowodów
50. Likwidacja Autonomii Królestwa Polskiego i życie społeczeństwa polskiego:
- likwidacja Rady stanu i Sądu Najwyższej Instancji w roku 1841
- w ich miejsce powołano: Departament IX Rządzącego Senatu rozpoznający odwołania ostatniej instancji w sprawach cywilnych, a X w sprawach karnych
- uprawnienia sądowe RS uzyskało Ogólne Zebranie Departamentów Warszawskich Rządzącego Senatu
- zlikwidowano Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet Warszawski
52. Reformy społeczne Aleksandra Wielopolskiego:
- zarządzenie ogólnego oczynszowania w 1861 roku, na skutek wystąpień antyfeudalnych w KP
- Wielopolski był przeciwny uwłaszczeniu chłopów w KP
- równouprawnienie Żydów w zakresie prawa cywilnego, zakaz sprawowania urzędów dla Żydów na 10 lat
53. Reforma administracji:
- przywrócono odrębne organy rządowe (na przykład Komisję WRiOP)
- reforma oświaty: powołanie szkół ludowych, gimnazjów i szkół wyższych (np. Szkoła Główna w Warszawie)
- szkoły ludowe podlegały kierownictwu dozorów szkolnych
- powołanie trzeciej Rady Stanu w miejsce Zgromadzenia Ogólnego Zebrania Departamentów Warszawskich Rządzącego Senatu
- dodanie dwóch zastępców namiestnika: do spraw wojskowych i cywilnych w 1862 roku
- powołanie organów samorządu terytorialnego (szerzej o tym pare linijek w dół :P)


(…)

… o tym pare linijek w dół :P)
Rada Stanu:
- dzieliła się na Zgromadzenie Ogólne i Radę Administracyjną
- skład: namiestnik jako przewodniczący, radcy stanu, członkowie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, prezesi i członkowie rad gubernialnych, wyższe duchowieństwo (wszyscy mianowani przez cesarza), 6 referendarzy, 4 podreferendarzy Kompetencje:
- obrady nad projektami ustaw dotyczących KP oraz budżetu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz