Odrodzenie państwa Polskiego w 1918 r. - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2723
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odrodzenie państwa Polskiego w 1918 r. - opracowanie - strona 1 Odrodzenie państwa Polskiego w 1918 r. - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO W 1918 R.
1. Pierwsze dzielnicowe organy państwowe:
Polska Komisja Likwidacyjna - powołana 28.10.1918 w Krakowie, na czele Wincenty Witos, tymczasowy organ ustawodawczy i wykonawczy
Ukraińska Rada Narodowa - w Galicji Wschodniej proklamowała 1.11.1918 utworzenie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, stłumione zostało to przez wojska polskie
Tymczasowy Komitet Rządzący - utworzony 25.11.1918 z siedzibą we Lwowie
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego - na Śląsku Cieszyńskim
Tymczasowy Rząd Ludowy - powołany 7.11.1918 w Lublinie z Ignacym Daszyńskim na czele, wg ich manifestu: Polska ma być demokratyczną republiką parlamentarną, 8-godzinny dzień pracy, reformy gospodarcze
2. Powstanie centralnych organów państwowych:
Tymczasowy Rząd Ludowy RP - zatwierdzony 14.11.1918 z Jędrzejem Moraczewskim na czele (bo Daszyński nie sformował gabinetu)
Józef Piłsudski - naczelny dowódca wojsk polskich i tymczasowy naczelnik państwa o władzy najwyższej do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego
Wybory do Sejmu Ustawodawczego - zarządzone 28.11.1918 na dzień 26.01.1919, głosowanie powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne, prawo wyborcze czynne i bierne od 21 roku życia (również kobiety)
Naczelna Rada Ludowa - powstała 3.12.1918 w Wielkopolsce, nie podejmowała decyzji co do usunięcia administracji niemieckiej w oczekiwaniu na konferencję pokojową
Komisariat NRL - powstał po powstaniu Wielkopolskim na ziemiach wyzwolonych, nieufny wobec Piłsudskiego, za odrębnością Wielkopolski, podporządkował się Wawie po traktacie pokojowym z Niemcami
Komitet Narodowy Polski - działał w Paryżu, powołano Paderewskiego na premiera 17.01.1919, a Komitet rozwiązano 15.08.1919
Mała Konstytucja - (patrz II, III, A, 17)
3. Międzynarodowe uznanie państwa polskiego:
- pismo Piłsudskiego do USA i rządów europejskich o powstaniu pierwszych organów władzy 16.11.1918
- stosunki dyplomatyczne z państwami zaborczymi - listopad 1918
- uznanie Polski przez państwa konferencji wersalskiej - styczeń-luty 1919
4. Ustalenie granic państwa polskiego:
Rada Najwyższa - zwycięska koalicja: USA, UK, Francja, Włochy, Japonia
Rada Czterech - bez Japonii od marca 1919
Koncepcja inkorporacyjna - autor: ND, włączyć do Polski ziemie wschodnie z Wilnem i Lwowem i polonizacja ludności
Koncepcja federacyjna - Józef Piłsudski - Ukraina, Białoruś, Polska i Litwa miały być federacją państw zwróconą przeciw dominacji Rosji
Traktat pokojowy z Niemcami - Wersal, 28.06.1919: do Polski trafia część Wielkopolski nieoswobodzonej w powstaniu oraz Pomorze, a w okręgu kwidzyńskim i olsztyńskim

(…)

… Ambasadorów
Gdańsk + okręg = Wolne Miasto pod kontrolą Ligi Narodów, jego polityka zagraniczna w rękach Polski
Traktat pokojowy z Austrią - Saint-Germain-en-Laye, 10.09.1919, Austria zrzekła się ziem austro-węgierskich wykraczających poza nowe ziemie Austrii
Śląsk Cieszyński:
- 5.11.1918 - podział oparty na kryterium narodowościowym przez RNKC i czeską Krajową Radę Narodową dla Śląska
- 3.02.1919 - ugoda między PL i CZ podpisana w Paryżu - tymczasowa linia demarkacyjna na Śląsku
- 10.07.1920 - arbitraż wielkich mocarstw -decyzja 28.07.1920: 1270 km2 dla CZ, 1012 dla PL
Granica wschodnia - ustalona tymczasowo 8.12.1919 (wsch. Granice KP bez Augustowa i Suwałk), potem wojna polsko-rosyjska i traktat ryski - 18.03.1921
Wileńszczyzna: 10.07.1920 - Wilno dla Litwy (konferencja w Spa), 12.07.1920 - Rosja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

olaaneta29 napisał(a):

2015-12-07 20:36:00

Dzięki za notatkę . Bardzo mi się przydała.