Historia polityczna Polski XX wieku - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia polityczna Polski XX wieku - wykłady - strona 1 Historia polityczna Polski XX wieku - wykłady - strona 2 Historia polityczna Polski XX wieku - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Wykład nr 1/ 1.03.2010 r. W XIX w. nie wszyscy uważali, że potrzebne jest państwo niepodległe lub kwestia niepodległości w ogóle nie była podejmowana. Piłsudski kojarzy się z PPS, Związkiem Walki Czynnej, Polską organizacją wojskową (POW). Po 119 latach Polska pojawia się na arenie międzynarodowej, po odzyskaniu niepodległości. I wojna światowa była wojną pozycyjną (wojna, podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje, wyparcie przeciwnika jest utrudnione, mała ruchliwość frontu, długotrwałe walki zaczepno-obronne, małym tempem działań zmierzających do przełamania obrony nieprzyjaciela), ponieważ niekiedy fronty były od siebie odległe o 100 km. Wilson mówiąc o dostępie Polski do morza nie wiedział, że musimy mieć dostęp do morza. Piłsudski urodził się w majątku szlacheckim. Miał starszego brata, który był konspiratorem. Józef Piłsudski czytał w młodości gazetki PPS-owskie. Drukował „Robotnika”. Gdy przybył do Polski z wojskiem był potraktowany, jako zbrojne ramię Austro-Węgier. Przeklinał, ale nie w stosunku do rodziny. Uważał, że żeby Polska mogła odzyskać w przyszłości niepodległość to potrzebne jest wojsko. W związku z tym tworzył organizacje wojskowe. Z Syberii, gdzie przebywał w więzieniu, go wypuścili, ponieważ podpisał papier o wierności wobec cara. A z Magdeburga, ponieważ obiecał, że nie będzie podejmował działań przeciwko Niemcom, a będzie je podejmował przeciwko Rosjanom. Miał przydomek Dziadek, który wziął się z tego, że był starszy od swoich żołnierzy o mniej więcej 30 lat, bo miał w tamtym momencie 50 lat.
Na terenie Polski dążono do powstania jednego ośrodka władzy.
Władza Regencyjna (tymczasowa władza) powstała z inicjatywy niemieckiego i austryjackiego cesarza. Mówili, że gdy wojna się skończy regentem miał zostać król pruski. 7 października 1918 odbył się manifest Rady Regencyjnej (kolegialny organ mający oficjalnie sprawować władzę zwierzchnią nad zależnym od obu państw centralnych Królestwem Polskim) mówiący, że chcieli odbudować niepodległą Polskę. Kompetencje: ograniczone do administracji, oświaty i szkolnictwa. Niemiał prawa polityki wewnętrznej, fiskalnej i zagranicznej.
Polska Komisja Likwidacyjna: utworzona 28 października 1918 r., a pełnię władzy przejęła 3 dni później; organ zarządzający ziemiami byłego zaboru austriackiego z siedzibą w Krakowie; na jej czele stanął Wincenty Witos, działacz PSL Piast i Ignacy Daszyński. PKL była organem o szerokich kompetencjach ustawodawczych i wykonawczych. Miała na celu likwidację stosunków państwowo-prawnych łączących Galicję z Austrią oraz utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju publicznego do czasu utworzenia niepodległego państwa polskiego.
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego: reprezentacja ludności polskiej Śląska Cieszyńskiego i rząd tymczasowy w latach 1918-1920; powstała 19 października 1918 roku w Cieszynie; na jej przewodniczącego wybrano księdza Józefa Londzina; zadaniem RNKC było przejęcie władzy w Księstwie Cieszyńskim po rozpadzie Austro-Węgier i włączenie Śląska Cieszyńskiego w granice tworzącego się państwa polskiego; była pierwszym formalnym rządem na ziemiach polskich w procesie odradzania się Rzeczypospolitej; nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku, za pomocą żołnierzy polskich służących w cieszyńskim garnizonie armii austriackiej, dokonała bezkrwawego rozbrojenia żołnierzy austriackich oraz likwidacji austriackiej administracji w Cieszynie, tym samym przejmując władzę na terenie Śląska Cieszyńskiego; 5 listopada 1918 RN

(…)

… 1918 r., przejmując władzę w Galicji Wschodniej. Z czasem utworzył wspólnie z PKL Komisję Rządzącą dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy, która funkcjonowała do 4 marca 1919 r. Przybywa Piłsudski do Polski i witają go przedstawiciele Rady Regencyjnej na dworcu w Warszawie. Odbywają się plebiscyty na Śląsku, były to ustalenie konferencji w Spa. Pomorze Gdańskie bez Gdańska i Wielkopolska…
…% przemysłu ciężkiego. Niemcy musieli od nas brać rocznie 6 ton węgla. Odbyły się tam 3 powstania śląskie: 1919, 1920, l921.
Śląsk Cieszyński: Czesi go zajęli, gdy walczyliśmy z Rosją. Maurycy Zamojski miał sługę(nosił latarnię). Z nim przenosił jakieś palniki na korzyść Polski w nocy, które wyznaczały granice między państwami. Ustawiali je Czesi. Wschód: granice były kształtowane głównie przez wojny; wojna…
…, a nie Litewski jak mówiono, ponieważ 60% ludności stanowili Polacy. Gdańsk pod opieką Ligi Narodów, reprezentowała go Polska na polu międzynarodowym. Nie mogła podpisywać żadnych umów, bez zgody władz Gdańska.
Mazury, Warmia i Powiśle: tam były plebiscyty, podczas gdy Polska walczyła z Rosją. Przegrane, ponieważ uważano, że jesteśmy państwem sezonowym (jak twierdzili Rosjanie). Spowodowało to, że Prusy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz