Formy powstania państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy powstania państwa - strona 1 Formy powstania państwa - strona 2 Formy powstania państwa - strona 3

Fragment notatki:

Zgodnie z prawem międzynarodowym mamy 4 główne formy powstania państwa: powstanie państw, rozczłonkowanie państwa, secesja części, uzyskanie niepodległości przez terytorium zależne.
Zaś o upadek to mamy 3 legalne sposoby: zjednoczenie państw, rozczłonkowanie państwa i korporacje (przyłączenie jednego państwa do drugiego).
Formami wspólnymi dla powstania i upadku państwa są zjednoczenie państw i rozczłonkowanie państwa. Natomiast formami specyficznymi dla powstania państwa jest secesja części terytorium państwowego i uzyskanie niepodległości przez terytorium zależne, a dla problematyki upadku państwa jest inkorporacji. Czym się różni zjednoczenie od inkorporacji?
W przypadku zjednoczenia upadają państwa, które się jednoczą i ich miejsce powstaje nowe państwo. Natomiast w przypadku inkorporacji upada państwo inkorpowane, natomiast drugie państwo wcieliło do siebie pierwsze państwo, zostaje takie samo tylko ma większe terytorium. Rozmowy 2+4 - rozmowy 2 państw Niemieckich z 4 państwami odpowiedzialnymi za Niemcy: USA, Związek Radziecki, Francja i Wielka Brytania. Problematyka uznania państwa (uznanie międzynarodowe państwa)
Instytucja uznania wywodzi się z prawa międzynarodowego. My do stosunków międzynarodowych wprowadzamy ją za pośrednictwem prawa międzynarodowego. Ustalenia na gruncie prawa międzynarodowego są dla nas wytycznymi w procesie analizy tego zjawiska i instytucji. Z uznaniem prawno międzynarodowym jako problemem w stosunkach międzynarodowym mamy do czynienia wtedy gdy powstaje nowe państwo. Ta instytucja nie jest stosowana w odniesieniu do państw które już istnieją, bo ich akceptacja jako uczestników była już bardzo dawno. Innymi słowy uznanie międzynarodowe jest reakcją istniejących państw na fakt powstania nowego państwa. Dla nowo powstałego państwa instytucja uznania jest bardzo ważna, dlatego że w przypadku kiedy to uznanie ma szeroki charakter ze strony istniejących państw to to nowo powstałe uznawane państwo zdobywa możliwość łatwego i szybkiego włączenia się do stosunków międzynarodowych. Innymi słowy uznanie międzynarodowe ułatwia nowo powstałemu państwu umocnienie jego miejsca w stosunkach międzynarodowych.
Procedura uznawania nowo powstałego państwa w stosunkach międzynarodowych podlegała znaczącej ewolucji. W wieku 19 i 20 (koniec 2 wojny światowej) dominowała tak zwana „konstytutywna teoria uznania państw”. Natomiast po 45 roku ta teoria została zamieniona na tak zwaną teorią deklaratywną. Wyodrębnimy 2 podstawowe teorie powstania państwa:
- konstytutywną - deklaratywną - od końca 2 wojny światowej i w czasach współczesnych.
Istotą konstytutywnej teorii uznania państwa jest przyjęcie założenia, że uznanie nowo powstałego państwa jest dla niego aktem konstytutywnym - czyli w drodze uznania mamy do czynienia z procesem tworzenia państwa jako nowego uczestnika stosunków międzynarodowych. To była bardzo niedemokratyczna formuła, dawała istniejącym państwom a przede wszystkim mocarstwom możliwość bardzo elastycznego traktowania instytucji powstania państwa w tym sensie, że uznanie następowało wtedy kiedy wzmacniało a przynajmniej nie zagrażało interesom państwa uznającego. Natomiast kiedy tym interesom zagrażało to państwo tej procedury nie stosowało. Wykorzystywana była do rywalizacji między wielkimi mocarstwami. OD subiektywnej woli istniejących państw (głównie mocarstw) zależało to czy nowo powstałe państwo zostanie włączone do obrotu międzynarodowego czy też nie - czy będzie musiało się przez lata borykać z poszukiwaniem swojego miejsca w stosunkach międzynarodowych.


(…)

… ostateczną decyzję w głosowaniu podejmuje zgromadzenie ogólne.
Podstawową formą uznania państwa jest forma uznania prawnego (de iure). Może ono być dokonane przez głowę państwa, parlament, premiera, ministra spraw zagranicznych. To kto w imieniu państwa uznającego to czyni nie jest istotne, bo to kto to czyni zależy od tradycji konstytucyjnego państwa. Chodzi tu o to, że to uznanie jest uznaniem wyraźnym…
…, natomiast uznaje się nowo powstałe państwo poprzez nawiązane z nim kontakty (gospodarcze, kulturalne) nie rozwijając kontaktów politycznych krajów. W dzisiejszym świecie taką sytuację mamy w odniesieniu do Tajwanu (republiki Chińskiej na Tajwanie). Najczęstszym następstwem uznania przez państwo jest nawiązanie stosunków dyplomatycznych (zastosowanie prawa legacji). Najczęściej bywa tak, że wraz z deklaracją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz