Przebieg i znaczenie procesu dekolonizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5117
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Przebieg i znaczenie procesu dekolonizacji - strona 1   Przebieg i znaczenie procesu dekolonizacji - strona 2   Przebieg i znaczenie procesu dekolonizacji - strona 3

Fragment notatki:

Przebieg i znaczenie procesu dekolonizacji. Dekolonizacja - co to takiego? Dekolonizacja to w istocie długotrwały proces likwidacji systemu kolonialnego na świecie i powstawanie w jego miejsce niepodległych państw tworzących niegdyś terytoria zależne. Tak więc z merytorycznego punktu widzenia proces dekolonizacji rozpoczął się dużo wcześniej niż powszechnie się uważa, i to na długo nim imperializm osiągnął stadium apogeum. Trudo przecież określić wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1776 - 1783), jak nie początkiem dekolonizacji. Kolejnymi tego typu wydarzeniami było uzyskiwanie niepodległości przez kraje Ameryki łacińskiej w XIX w. oraz uznanie przez Wielka Brytanię niepodległości Egiptu de iure w 1922r. i de facto w 1936 r. Dalej w ramach międzynarodowych stosunków politycznym dekolonizacja należy określić proces uzyskiwania niepodległości przez kraje Azji i Afryki w drugiej połowie XX w. Dekolonizację cechują stopniowe przesunięcia i zmniejszanie się europejskich wpływów na obszarach zamorskich, na które rozciągnięte zostało szeroko rozumiane oddziaływanie Zachodu, przyczyniające się jednocześnie do rozbudzania świadomości narodowej i chęci osiągnięcia niepodległego bytu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że efektem zrzucania władzy kolonialnej było powstawanie zupełnie nowych, nieznanych w tamtejszym świecie modeli państwowości, gdzie tradycyjne struktury plemienne zostały podporządkowane administracji centralnej wzorowanej na modelu wprowadzonym przez władze kolonialne.
Proces dekolonizacji nie przebiegał jednolicie. Zależało to od woli państwa metropolitarnego. Podczas gdy Imperium Brytyjskie rozpadało się na drodze transformacji, rozpad imperium francuskiego odbywał się niezwykle gwałtownie, a wszelkie formy tworzenia lokalnych, autonomicznych władz miały charakter raczej symboliczny. Całość przybrała formę bliżej nieokreślonej Wspólnoty Francuskiej. Wreszcie trzecia formą było tworzenie nowych państw pod auspicjami ONZ zarządu powierniczego, który teoretycznie przygotowywał państwa kolonialne do samodzielnego bytu. Przebieg dekolonizacji Literatura przedmiotu wyróżnia trzy podstawowe etapy dekolonizacji:
1945 - 1955
wojny niepodległościowe w Indochinach Francuskich i holenderskiej Indonezji, w wyniku których na mapie świata pojawiły się: Wietnam 1945, Laos 1955, Kambodża 1953, Indonezja 1945,
międzynarodowe porozumienia dotyczące terytoriów okupowanych: Korea 1945, dobrowolne nadanie niepodległości przez metropolię: Filipiny 1946, Indie, Pakistan 1947, Cejlon, Birma 1948, Jordania 1946, Libia 1951
rozpad głównie imperium francuskiego w wyniku nieumiejętnie prowadzonej polityki kolonialnej, np. brak woli Paryża do kompromisowego porozumienia w sprawie Kochininy, a także podważanie własnych decyzji, co uczyniło je mało wiarygodnymi.,


(…)

… kolejny konflikt i doprowadziło do krwawych walk),
za ostateczny koniec kolonializmu uznaje się przekazanie władzom Chińskiej Republiki Ludowej dwóch ostatnich enklaw: brytyjskiego Hongkongu i portugalskiego Makau.
Znaczenie procesu dekolonizacji
upadek imperializmu - demontaż imperiów europejskich,
transformacja ustrojowa byłych imperiów europejskich (np. konieczność reorganizacji gospodarki),
powstanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz