Rola religii w kształtowaniu tozsamości kulturowej i jej znaczenie we współczesnym świecie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Rola religii w kształtowaniu tozsamości kulturowej i jej znaczenie we współczesnym świecie - strona 1   Rola religii w kształtowaniu tozsamości kulturowej i jej znaczenie we współczesnym świecie - strona 2   Rola religii w kształtowaniu tozsamości kulturowej i jej znaczenie we współczesnym świecie - strona 3

Fragment notatki:

Rola religii w kształtowaniu tożsamości kulturowej i jej znaczenie we współczesnym świecie. Religia - system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum ( świętością ) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym ( doktryna , wiara ), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały ), w sferze społeczno-organizacyjnej ( wspólnota religijna , np. Kościół ), w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka ).
Do największych religii świata zaliczamy: Chrześcijaństwo - religia monoteistyczna i rodzina związków wyznaniowych głoszących nauczanie o mesjaństwie i synostwie Bożym Jezusa Chrystusa, jego męczeńskiej i odkupieńczej śmierci oraz zmartwychwstaniu. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia. Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie pod względem liczby wyznawców, biorąc pod uwagę wszystkie odłamy wchodzące w jej skład. Szacunkowo oblicza się, że chrześcijaństwo wyznaje ponad 33% ludności świata. Różne odłamy chrześcijaństwa: katolicy, protestanci i anglikanie, prawosławni, Żydzi mesjanistyczni.
Islam - to religia monoteistyczna, założona przez Mahometa. Muzułmanie wyznają wiarę w Allacha jako jedynego boga, a świętą księgą jest tu Koran. Bóg widziany jest jako stwórca, dawca życia i ten, co życie odbiera, jako zupełnie niepodobny do jakiejkolwiek istoty. W meczetach modlitwy prowadzi imam (każdy muzułmanin-mężczyzna może pełnić funkcję imama). Świętym miastem jest Jerozolima oraz Mekka, do której każdy muzułmanin powinien raz w życiu odbyć pielgrzymkę. Islamskie prawo to „szari'at”, czyli „wysoka droga” i wzdłuż tej drogi Allach nakazuje poruszać się muzułmanom. Za jego łamanie zostały ustanowione surowe kary, np. obcięcie dłoni za kradzież.
Buddyzm jest religią monoteistyczna, powstałą w Indiach w V wieku p.n.e. Jej założyciel Budda głosił, iż człowiek powinien wyrzec się doczesnych pragnień, a także okazywać życzliwość, współczucie i radość w stosunku do innych. Mahajana - święta księga buddystów. Nauki buddyzmu (zwane „Dharma”) wyróżniają się tym, że nie ma stałego „ja”. Nauki Buddy podkreślają, że absolutnie nic nie istnieje trwale, że jest tylko nieustanna zmiana. Oświecenie można osiągnąć najlepiej, gdy człowiek, naśladując Buddę, zostanie mnichem (przestrzeganie surowej dyscypliny, jedzenie ofiarowanego pożywienia, życie w celibacie i nie szkodzenie istotom żywym).
Judaizm - religia monoteistyczna, powstała w Palestynie. Założyciel - Abraham. Główne zasady religii zostały przyjęte w czasach Mojżesza. Religia żydowska jest oparta na wierze w jednego Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, którego specjalny związek z Żydami polega na przyjęciu przez naród żydowski wiernego wypełniania praw boskich. Judaizm nie chce nikogo nawracać. Bóg obiecuje bowiem wszystkim ludziom sprawiedliwym miejsce w świecie. Jedyny żydowski Bóg to Jahwe, a szlachetne prawdy wiary zawarte są w Talmudzie, Torze i Starym Testamencie. Rabini modlą się z wiernymi w synagogach. Głównym miastem ich kultu jest Jerozolima. W życiu kierują się 10 przykazaniami.

(…)

… w świecie. Jedyny żydowski Bóg to Jahwe, a szlachetne prawdy wiary zawarte są w Talmudzie, Torze i Starym Testamencie. Rabini modlą się z wiernymi w synagogach. Głównym miastem ich kultu jest Jerozolima. W życiu kierują się 10 przykazaniami. Hinduizm - religia indyjska, kontynuacja braminizmu, powstała około V wieku p.n.e. Wyznaje wiarę w jednego boga (monoteizm) w wielu postaciach, np. Wisznu czy Sziwy. Świętymi księgami są: Księgi Wedy i Księga Manu oraz eposy Ramajana i Mahabharata. Według wyznawców hinduizmu świat odradza się w kolejno po sobie następujących cyklach. Każdy człowiek w kolejnych swoich wcieleniach doskonali swój karman. Hinduizm określa także strukturę społeczną ze ściśle wydzielonymi kastami, a jej członkom nie wolno wykraczać poza granice kasty, co wpływa także na obyczajowość i życie…
… w tych państwach nie są niezależne. Decyzje polityczne państwa ingerują w wewnętrzne sprawy Kościoła, zaś Kościół zachowuje historycznie określoną obecność w strukturach państwa. Dziś jednak te historyczne więzy stopniowo ulegają zmianie. Na mocy “Klauzuli kościelnej” Traktatu Amsterdamskiego Unia Europejska w pełni szanuje i akceptuje wszystkie te modele.
Przykłady oddziaływania religii na stosunki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz