Skrypt z socjologii religii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt z socjologii religii - strona 1 Skrypt z socjologii religii - strona 2 Skrypt z socjologii religii - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 39 stron.
Wykład 1 | Wykład 2 | 13.10.2011 Religia jako przedmiot badań Dlaczego naukowe zainteresowania religią mają tak szeroki obszar poznawczy i swoim zasięgiem obejmują dyscypliny jak: filozofia, historia, psychologia, etnografia, etnologia, antropologia kulturowa, socjologia? Zmiana nastawienia do religijności. Dwie przyczyny: Religia stanowi najstarszą postać kulturotwórczej działalności człowieka. Faktem jest jej funkcjonalność w życiu społecznym. Zakresy oddziaływań funkcjonalnych religii: W postaci systemu filozoficznego Religia zaadaptowała się w kulturze jako system filozoficzny Wytworzone mity, doktryny Rozwinięte poglądy Religia wpływa na rozwijanie światopoglądu Dla wielu religia daje zadawalającą odpowiedź na sens życia ludzkiego Żywotność życia w kulturze Emocjonalne zaangażowanie Religia jako system organizacji życia zbiorowego Tam gdzie jest życie religijne, istnieje wpływ na zbiorowość życie świeckiego Religia ingeruje w sprawy rodziny, małżeństwa Religia poprzez nakazy, zakazy, sankcje wpływa na zachowanie ludzkie Sobór watykański II Wpływ religii na wzory kultury obyczajowej Oddziaływanie religii natworzenie się więzi społecznej Religia wpływa na proces tworzenia się więzi społecznej Religia ma wymiar więziotwórczy w narodzie Religia ma instytucjonalne ośrodki kultu - poczucie zbiorowości wyznaniowej Religia narzuca pewne społeczne zachowania Propaguje symbole religijne Fundamentalne pytania: Czy religia jest wytworem ogólniejszego systemu kultury ludzkiej czy też jest ona transcendentnym dodatkiem do kultury wytworzonej prze człowieka? Jaki jest zakres wpływu religii na życie społeczne, indywidualne postawy, przekonania i zachowania człowieka? Czy religia odpowiada realnie istniejącym potrzebom ludzkim? Jakie znaczenie ma naukowy rozwój wiedzy o religii? Czy można uprawiać socjologię religii nie będąc wierzącym? Wiedza o religii wzbogaca teoretyczne możliwości analizy problemów, doniosłych z punktu widzenia samej nauki, ponieważ rozszerza jej horyzonty na dziedziny wiary, a więc rzeczywistości nieempirycznej. Studia nad religią przyczyniają się do wzbogacenia i rozwoju teorii o społeczeństwie, szczególnie w zakresie zachowań i teorii osobowości. Naukowe spojrzenie na religię i upowszechnienie tej wiedzy sprzyja wzajemnym zbliżeniom ludzi o różnych postawach światopoglądów i o różnych przynależnościach wyznaniowych, spełnia więc doniosłą funkcję praktyczną - służy pogłębianiu się tolerancji.

(…)

… odpowiedzi W dziele Wirtschaft Und Gesellschaft napisał: Zdefiniowanie religii, określenie czym ona jest, nie jest możliwe w momencie rozpoczęcia analizy (…). Można pokusić się o ewentualnie zdefiniowanie ale tylko przy końcu badań.
Socjologiczna teoria religii F. Znanieckiego
Życie i twórczość: w Poznaniu pierwszy instytut, przedstawiciel socjologii humanistycznej, Zwracał uwagę na funkcje religii…
… pluralistyczne a religia
Społeczeństwo tradycyjne
Najczęściej przedstawiane jako agrarno - rolnicze, homogeniczne kulturowo, o słabo wykształconym podziale pracy, niskim standardzie życia ludności, powszechnym analfabetyzmie; jego członków łączy silne poczucie wspólnoty i umiejscowienia w jej obrębie
Społeczeństwo industrialne
W typologii społeczeństw H. Spencera społeczeństwo o społeczno - organizacyjnej…
… można mówić wszędzie tam, gdzie nie ma monopolu i hegemonii jednych systemów nad drugimi.
P. Berger i T. Luckmann podkreślają, że globalną, historyczną siłą prowokującą pluralizm jest wspomniana wcześniej sekularyzacja. Tradycja i nowoczesność:
Tradycja - typ społeczeństwa o „solidarności mechanicznej” cechy:
Niski stopnień zróżnicowania statusów, ról opartych na cechach naturalnych, jak płeć i wiek…
… systemów znaczeń. Z tego określenia widać, że ten rodzaj pluralizmu pozostaje w ścisłym powiązaniu z innymi, mianowicie z pluralizmem kulturowym.
„Typy idealne” społeczeństwa opartego na solidarności mechanicznej i solidarności organicznej, tworzą odmienne konteksty społeczno - kulturowe dla religii. Wykład 9 | 15.12.2011
Wykład 10 | 05.01.2012
Instytucjonalizacja religii
Instytucjonalizacja
Przyczynia…
… definicji funkcjonalistycznych:
Religia jest system powiązanych ze sobą wirzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawcow w jedną wspólnostę moralną zwaną kościołem.  E. DURKHEIM (podział na sacrum i profanum, człowiek jest wg niego HOMO DUPLEX - człowiek podwójny, istota rozdarta pomiędzy rozum i instynkt…
… ucieczka od świata). Centralna teza - podkreślenie etyki protestanckiej, gdzie religia sakralizuje każdy zawód, i nadaje mu charakter życiowego powołania. Doktryna predestynacji że miarą bliskości Boga jest sukces w świecie doczesnym - powodzenie ekonomiczne i to redukuje napięcie między obawą o zbawienie a dbałością o ziemski zysk. W konsekwencji protestantyzm w wersji kalwinizmu wpłynął na rozwój…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz