Socjogia religii - notatki z wykładu 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjogia religii - notatki z wykładu 9 - strona 1 Socjogia religii - notatki z wykładu 9 - strona 2

Fragment notatki:

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 2 stron.
Sekularyzacja
E. Fromm - centralnym problemem ludzkości jest pytanie o obecność Boga.
Zmiana społeczna wiąże się ze zmianą położenia religii w społeczeństwie.
Wpływ religii na kształtowanie się kapitalizmu.
Wg I. Borowik sekularyzację rozumieć można na wiele sposobów, np. jako:
Wyraz złożonych przemian w kulturze europejskiej Dyferencjacja społeczna i pluralizm
Osłabienie religii instytucjonalnej
Powszechna sakralizacja
Przemiany świadomości religijnej współczesnego człowieka
Dowartościowanie człowieka
Rozszerzanie się wolności jednostki
Pluralizm jako następstwo sekularyzacji: Pluralizm - współistnienie na jednym terytorium odmiennych pod różnymi względami, np. grup społecznych.
Laicyzacja - proces emancypacji spod wpływów religii i organizacji kościelnej różnych dziedzin życia społecznego, a zwłaszcza rozdział państwa od kościoła, zobojętnienie na wartości religijne, zerwanie więzów z kościołem.
Subiektywizacja - kierowanie się w działaniu oraz ocenie faktów i zjawisk wyłącznie osobistymi względami, upodobaniami lub uprzedzeniami. Stronniczość, indywidualne zapatrywania wywołane względami osobistymi, zależy od podmiotu poznającego, uwarunkowania cechami tego podmiot.
Ateizm - stanowisko religijno - filozoficzne zaprzeczające istnieniu Boga lub możliwości jego poznania.
Czynniki wyznaczające nowoczesność: - zróżnicowanie nowoczesności wychodzi we wszystkich dziedzinach życia
Subiektywizacja lub indywidualizacja - przejście od obiektywnego do subiektywnego poglądu, od wierzeń do wiary - prywatna religijność przejście od religijności instytucjonalnej do sprywatyzowanej, od 1989r. religijność instytucjonalna.
Sekularyzacja spontaniczna - emancypowanie sektorów życia społecznego spod panowania religii.
Pluralizm społeczno - kulturowy - następstwo powyższych czynników. P. Berger - nowoczesność polega na przejściu od świata losu do świata wyboru. Przejście to nie jest procesem „albo-albo”, lecz rozwojem „od-do”. Pojawiają się nowe światy z możliwością wyboru.
Społeczeństwo losu - homogeniczność kulturowa, instytucje kontrolna
Społeczeństwo wyboru - pluralizm, sytuacje wyboru
Pluralizm społeczno - kulturowy a religia: Pluralizm występuje również w życiu religijno - kościelnym i to nie tylko w płaszczyźnie dialogu ekumenicznego miedzy różnymi kościołami, sektami lecz także w płaszczyźnie dialogu wewnątrz poszczególnych grup religijnych.
Cel poszukiwań - artykułowanie i wyjaśnienie zjawisk społeczno - kulturowych.


(…)

… o „solidarności mechanicznej” cechy:
Niski stopnień zróżnicowania statusów, ról opartych na cechach naturalnych, jak płeć i wiek.
Zamknięte stosunki społeczne (organizujące się do małych współnot)
Pluralizm i społeczna izolacja
Wspólny system wartości, wierzeń symboli i wzorów zachowań
Konsensus występuje w szerokim zakresie i posiada spontaniczny charakter
Nowoczesność - typ społeczeństwa o „solidarności…

Pozostają we wzajemnej konkurencji i współzawodnictwie w preferowaniu, legitymizowaniu i urzeczywistnianiu własnych systemów znaczeń. Z tego określenia widać, że ten rodzaj pluralizmu pozostaje w ścisłym powiązaniu z innymi, mianowicie z pluralizmem kulturowym.
„Typy idealne” społeczeństwa opartego na solidarności mechanicznej i solidarności organicznej, tworzą odmienne konteksty społeczno - kulturowe…
… - kulturowych.
Społeczeństwa rozwinięte nie są zobowiązane do trzymania się jednolitego systemu wierzeń, zachowań.
O pluralizmie można mówić wszędzie tam, gdzie nie ma monopolu i hegemonii jednych systemów nad drugimi.
P. Berger i T. Luckmann podkreślają, że globalną, historyczną siłą prowokującą pluralizm jest wspomniana wcześniej sekularyzacja. Tradycja i nowoczesność:
Tradycja - typ społeczeństwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz