Socjologia religii

note /search

Skrypt z socjologii religii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 3192

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 39 stron. Wykład 1 | Wykład 2 | 13.10.2011 Religia jako przedmiot badań Dlaczego naukowe zainteresowania religią mają tak szeroki obszar poznawczy i swoim zasięgiem obejmują dyscypliny jak: filozofia, historia, psychologia, etnografia, etnologia, antr...

Socjologia religii - notatki z wykładu 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1351

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 2 stron. Religia jako przedmiot badań Dlaczego naukowe zainteresowania religią mają tak szeroki obszar poznawczy i swoim zasięgiem obejmują dyscypliny jak: filozofia, historia, psychologia, etnografia...

Socjogia religii - notatki z wykładu 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 1 strony. Klasyczne teorie religii i religijności Funkcjonalna teoria religii B. Malinowskiego Życie i twórczość Sławę zdobył dzięki badaniom monograficznym na wyspach triograndzkich, NOWEJ G...

Socjogia religii - notatki z wykładu 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 3 stron. Religia nie jest jedynie doktryną lecz podejściem pragmatycznym, na które składają się: rozum, uczucie, wola Funkcją religii jest ofiarowywanie ludziom daru wiary w nieśmiertelność i...

Socjogia religii - notatki z wykładu 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 2 stron. Lektura: Wojciech Świątkiewicz: „Praktyki religijne w kulturowych kostiumach” s. 209 - 234 Janusz Mariański: „Moralność religijna jako przedmiot badań socjologicznych”, 1996 r. Religia istnieje w świecie

Socjogia religii - notatki z wykładu 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 4 stron. DEFINICJE FUNKCJONALNE Zasadnicze pytanie: jaką funkcję pełni religia? Wiążą się z integracyjną teorią społeczeństwa, czyli z tezą, że społeczeństwo i porządek społeczny wynikają z ogólnej zgody co do wartości która dominuje nad wszystkimi ró...

Socjogia religii - notatki z wykładu 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 1 strony. Dlaczego socjologowie podejmują próby zdefiniowania religii? Poszukują desygnatów pojęcia religii jako zjawiska pojmowane „w ogóle”, czyli niezależnie od uwarunkowań historycznych, kulturowych i społecznych, po to, aby stworzyć definicje, kt...

Socjogia religii - notatki z wykładu 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1869

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 2 stron. Operacjonalizacja pojęcia religijność W. Prężyna - psycholog, KUL Religijność kościelna (Piwowarski) Religijność z wyboru (Zulehner) ...

Socjogia religii - notatki z wykładu 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1372

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 3 stron. Operacjonalizacja pojęcia „religijność” Wg W. Piwowarskiego (1996) Globalny stosunek do wiary Wiedza religijna Ideologia religijna Doświadczenie religijne Praktyki religijne Ws...

Socjogia religii - notatki z wykładu 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia religii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1386

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 2 stron. Sekularyzacja E. Fromm - centralnym problemem ludzkości jest pytanie o obecność Boga. Zmiana społeczna wiąże się ze zmianą położenia religii w społeczeństwie. Wpływ religii na kszta...