Socjologia religii - notatki z wykładu 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia religii - notatki z wykładu 1 - strona 1 Socjologia religii - notatki z wykładu 1 - strona 2

Fragment notatki:

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 2 stron.
Religia jako przedmiot badań Dlaczego naukowe zainteresowania religią mają tak szeroki obszar poznawczy i swoim zasięgiem obejmują dyscypliny jak: filozofia, historia, psychologia, etnografia, etnologia, antropologia kulturowa, socjologia?
Zmiana nastawienia do religijności. Dwie przyczyny:
Religia stanowi najstarszą postać kulturotwórczej działalności człowieka.
Faktem jest jej funkcjonalność w życiu społecznym.
Zakresy oddziaływań funkcjonalnych religii: W postaci systemu filozoficznego
Religia zaadaptowała się w kulturze jako system filozoficzny
Wytworzone mity, doktryny
Rozwinięte poglądy
Religia wpływa na rozwijanie światopoglądu
Dla wielu religia daje zadawalającą odpowiedź na sens życia ludzkiego
Żywotność życia w kulturze
Emocjonalne zaangażowanie
Religia jako system organizacji życia zbiorowego
Tam gdzie jest życie religijne, istnieje wpływ na zbiorowość życie świeckiego
Religia ingeruje w sprawy rodziny, małżeństwa
Religia poprzez nakazy, zakazy, sankcje wpływa na zachowanie ludzkie
Sobór watykański II
Wpływ religii na wzory kultury obyczajowej
Oddziaływanie religii natworzenie się więzi społecznej
Religia wpływa na proces tworzenia się więzi społecznej
Religia ma wymiar więziotwórczy w narodzie
Religia ma instytucjonalne ośrodki kultu - poczucie zbiorowości wyznaniowej
Religia narzuca pewne społeczne zachowania
Propaguje symbole religijne
Fundamentalne pytania: Czy religia jest wytworem ogólniejszego systemu kultury ludzkiej czy też jest ona transcendentnym dodatkiem do kultury wytworzonej prze człowieka?
Jaki jest zakres wpływu religii na życie społeczne, indywidualne postawy, przekonania i zachowania człowieka?
Czy religia odpowiada realnie istniejącym potrzebom ludzkim?
Jakie znaczenie ma naukowy rozwój wiedzy o religii?
Czy można uprawiać socjologię religii nie będąc wierzącym?
Wiedza o religii wzbogaca teoretyczne możliwości analizy problemów, doniosłych z punktu widzenia samej nauki, ponieważ rozszerza jej horyzonty na dziedziny wiary, a więc rzeczywistości nieempirycznej.
Studia nad religią przyczyniają się do wzbogacenia i rozwoju teorii o społeczeństwie, szczególnie w zakresie zachowań i teorii osobowości.
Naukowe spojrzenie na religię i upowszechnienie tej wiedzy sprzyja wzajemnym zbliżeniom ludzi o różnych postawach światopoglądów i o różnych przynależnościach wyznaniowych, spełnia więc doniosłą funkcję praktyczną - służy pogłębianiu się tolerancji.


(…)

… religii i jej problemy:
Osobliwość religii
Procedura poznawcza religii
Osobowość badacza (predyspozycje intelektualne)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz