Socjogia religii - notatki z wykładu 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjogia religii - notatki z wykładu 7 - strona 1 Socjogia religii - notatki z wykładu 7 - strona 2

Fragment notatki:

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 2 stron.
Operacjonalizacja pojęcia religijność W. Prężyna - psycholog, KUL
Religijność kościelna (Piwowarski)
Religijność z wyboru (Zulehner)
Religijność publiczna, selektywna (Borowik)
Religijność prywatna (Luckmann, Berger)
Religijność rozproszona (Yinger, Kehrer)
Religijność domyślna (Nesti)
Religijność zindywidualizowana Wg Piwowarskiego religijność jest to podzielony i spełniony przez grupę ludzi zbiór instytucjonalizowanych wierzeń, wartości oraz symboli oraz związanych z nimi zachowań, które wynikają z rozróżnienia rzeczywistości empirycznej i pozaempirycznej oraz podporządkowania co do znaczenia spraw i rzeczywistości empirycznej sprawom rzeczywistości pozaempirycznej.
Mariański - religijność trzeba badać jak fakt społeczny
Religijność - wzajemna zależność wymaga całościowego podejścia
Religijność modelowa :
Zakłada dynamiczne działanie jednostek lub grup społecznych
………….
Badanie religijności wg Piwowarskiego: Układ I - arbitralność w doborze parametrów i wskaźników oraz brak klarownej definicji przedmiotu badań.
Układ II - przyjmuje religijność instytucjonalną z bardziej adekwatnym zestawem parametrów i wskaźników.
Układ III - operuje środowiskowym pojęciem religijności z mniej lub bardziej adekwatnym doborem parametrów i wskaźników.
Układ IV - zawiera indukcyjne pojęcie religijności i mniej lub bardziej adekwatny dobór parametrów i wskaźników. Wg Ch. Y. Glock'a i R. Stark'a (1958) Parametr ideologiczny - stopień doktrynalnej ortodoksji, akceptacji
Parametr rytualistyczny
Parametr doświadczeniowy
Parametr intelektualny
Parametr konsekwencyjny L. Dingemans i J. Remy (1966) Parametr globalnego stosunku do wiary - oznaczenie motywacji, dynamiki przemian indywidualnej religijności.
Parametr wierzeniowy
Stopień doktrynalnej ortodoksji
Akceptacja
Obrzędy, praktyki
Np. komunia, uczestnictwo we mszy świętej
Charakter afektywnego przeżycia bliskości sacrum
Bada wiedzę członka wspólnty religijnej
Bada stopień zaufania do hierarchii Konsekwencje dotyczące etyki, moralności
Występują we wszystkich religiach
Każdy parametr wymaga opracowania wskaźników
Wg M. H. Kinga i Ch. Hunta (koniec lat 60-tych) Akceptacja twierdzeń wiary
Wiedza religijna
Praktyki religijne
Samookreślenie w perspektywie teologicznej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz