Socjogia religii - notatki z wykładu 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjogia religii - notatki z wykładu 5 - strona 1 Socjogia religii - notatki z wykładu 5 - strona 2 Socjogia religii - notatki z wykładu 5 - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 4 stron.
DEFINICJE FUNKCJONALNE Zasadnicze pytanie: jaką funkcję pełni religia? Wiążą się z integracyjną teorią społeczeństwa, czyli z tezą, że społeczeństwo i porządek społeczny wynikają z ogólnej zgody co do wartości która dominuje nad wszystkimi różnicami opinii i interesów. Prekursorzy tej teorii: Comte
H. Spencer
E. Durkheim
Następnie:
B. Malinowski
A. Radcliffe - Brown
T. Parsons Robert K. Merton
N. Luhmann
Dla funkcjonalistów religia jest instytucją integrującą strukturę społeczną.
Definicje funkcjonalne wskazują znaczenie religii w życiu jednostkowym i społecznym przez pełnione przez nia funkcje: Sensotwórczą
Egzystencjonalną (wpływ na wychowanie i sposób życia)
Integracyjną
Normatywną
Więziotwórczą
Tożsamościową
Funkcjonalistów nie interesuje to, czym jest religia, lecz to, co religia czyni dla jednostki i społeczeństwa. Przykłady definicji funkcjonalistycznych: Religia jest system powiązanych ze sobą wirzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnionych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawcow w jedną wspólnostę moralną zwaną kościołem.  E. DURKHEIM (podział na sacrum i profanum, człowiek jest wg niego HOMO DUPLEX - człowiek podwójny, istota rozdarta pomiędzy rozum i instynkt, pomiędzy duszę a ciało)
Religia dąży do urabiania środowiska społecznego wg tego wzoru, które ze sobą przynosi  S. Czarnowski
Religia to system wierzeń i praktyk przy pomocy których grupa ludzi zmaga się z ostatecznymi problemami życia ludzkiego tzn jest wiedzą o śmierci i cierpieniu, o siłach, które zagrażają ludzkiemu życiu i szczęściu (M. Yinger)
Religia jest systemem znaczeniowym lub też schematem inrepretacyjnym, tzn jest ona zbiorem odpowiedzi na zasadnicze pytania, jakie człowiek stawia wobec natury i sensu rzeczywistości  Greeley Religia to spójny system wierzeń i praktyk odnoszący się do rzeczy nadnaturalnych, które łączą w jedną wspólnotę moralną tych wszystkich, którzy je podzielają  K. Dobbelare
Religia to system przekonań i praktyk związanych z ostatecznym sensem, zakładających istnienie sfery nadprzyrodzonej  Stark i Bainbridge Przykłady definicji funkcjonalnych :
Religia to cytadela nadziei wzniesiona na krawędzi rozpaczy  R. Niebuhr
Religia to zespół form i aktów symbolicznych, które wiążą człowieka z ostatecznymi warunkami jego egzystencji

(…)

… (eskapistyczne podejście do świata = pewna ucieczka od świata). Centralna teza - podkreślenie etyki protestanckiej, gdzie religia sakralizuje każdy zawód, i nadaje mu charakter życiowego powołania. Doktryna predestynacji że miarą bliskości Boga jest sukces w świecie doczesnym - powodzenie ekonomiczne i to redukuje napięcie między obawą o zbawienie a dbałością o ziemski zysk. W konsekwencji protestantyzm w wersji kalwinizmu wpłynął na rozwój kapitalizmu i towarzyszącej mu zracjonalizowanej biurokracji.
Religia jest dla niego:
Etyczną interpretacją rzeczywistości która przyczynia się do odczarowania świata. (historyczny proces przechodzenia cywilizacji zachodniej od absolutyzmu do kapitalizmu.) Kapitalizm = rewolucja przemysłowa (wynalezienie maszyny parowej)
Melford Spiro: postawił tezę że religia…
… substancjalnego definiowania zjawisk religijnych.
Definicje te koncentrują się na treściowej (substancjalnej) cesze determinującej istotę religii. Cechą tą są:
Jestestwa duchowe (E. B. Tylor)
Sacrum, rzeczy święte (J. Wach)
Rzeczywistość pozaempiryczna (W. Piwowarski, R. Robertson)
Święty kosmos (P. N. Berger)
Większość definicji substancjalnych ujmuje religie w sposób strukturalny (wierzenia, praktyki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz