Socjogia religii - notatki z wykładu 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjogia religii - notatki z wykładu 8 - strona 1 Socjogia religii - notatki z wykładu 8 - strona 2 Socjogia religii - notatki z wykładu 8 - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 3 stron.
Operacjonalizacja pojęcia „religijność”
Wg W. Piwowarskiego (1996) Globalny stosunek do wiary
Wiedza religijna
Ideologia religijna
Doświadczenie religijne
Praktyki religijne
Wspólnota religijna
Moralność religijna Operacjonalizacja czyni koniecznym przedstawienie parametrów i wskaźników - mamy zestaw 7 parametrów (wyżej 1 - 7).
Te wskaźniki się zmieniają i można dodawać inne. Wskaźniki określające występowanie i natężenie zjawiska - w naszym przypadku religijności. 6. parametr - wspólnota religijna - tu są pytania które mieszczą wskaźniki w postaci pytań funkcjonowania kościoła, przynależności do parafii, do wspólnot religijnych, stowarzyszeń religijnych, też pytania z zachowaniem się w czasie mszy świętej
3. parametr - znajomość sakramentów, hierarchów kościoła, znajomość `kredo' (?), o nazwisko proboszcza, biskupa, prymasa. Ujmuje problematykę wiary, siłę wyższą, tu chodzi o wiarę w dogmaty, czy ktoś wierzy że Bóg jest w trzech osobach, że Jezus przyszedł by zbawić ludzi, czy wierzy w piekło. Ten parametr jest wykorzystywany często przez psychologów religijnych. 7 parametrów (dymensji) a w ich ramach 73 wskaźniki.
Kościół ludowy (kościelność) Kościół ludowy
Wprowadzili do socjologii: M. Weber, E. Troeltsch Cechy kościoła ludowego wg nich: Uniwersalne nastawienie
Eksponowanie religijności rytualnej
Ekstensywne oddziaływanie na instytucje społeczne
Podkreślenie urzędowego autorytetu duchownych (także w sferach pozareligijnych)
Dogmatyczne traktowanie prawd wiary i obowiązujących zasad moralnych
Wszechstronność Kościoła, w tym sferach pozareligijnych
Cechy kościoła ludowego wg N. Greinacher'a: Ścisły związek z państwem (narodem)
Brak granicy pomiędzy Kościołem a społeczeństwem
Kościół angażuje się we wszystkie dziedziny życia świeckiego
Przynależność do Kościoła jest jednym z podstawowych wyznaczników przynależności narodowej
Wierzących ocenia się i traktuje wg zajmowanych przez nich pozycji w życiu pozareligijnym
Tego typy Kościół opisywali: O. Kolberg, A. Fisher, K. Makuszyński
Społeczeństwo pluralistyczne a religia Społeczeństwo tradycyjne Najczęściej przedstawiane jako agrarno - rolnicze, homogeniczne kulturowo, o słabo wykształconym podziale pracy, niskim standardzie życia ludności, powszechnym analfabetyzmie; jego członków łączy silne poczucie wspólnoty i umiejscowienia w jej obrębie


(…)

… - organizacyjnej strukturze dość ścisle podporządkowane celom jak najlepszego i najpełniejszego zaspokojenia potrzeb jego członków. Społeczeństwo o wykształconej organizacji państwowej, w której znaczna większość członków jest zatrudniona w sektorze nierolniczym, gospodarkę zaś cechuje komercjalizacja produkcji masowej, dominacja przemysłu ciężkiego, a także wysoki stopień industrializacji
[Sart] - absurdem jest żeśmy się urodzili, i absurdem jest że umieramy [zapamiętać]
Społeczeństwo postindustrialne (nowoczesne)
Jego podstawowa ekonomiczno - gospodarcza aktywność skupia się na szeroko rozumianym sektorze usług (przetwarzanie informacji) niż na przetwarzaniu surowców naturalnych na wielką skalę i masowej produkcji. tutaj starsze pokolenie uczy się od młodego spadek autorytetu starszego pokolenia
Sekularyzacja
Sekularyzacja:
proces wyodrębniania się obszarów kultury i różnych sfer życia społecznego spod wpływów i dominacji instytucji, wartości i symboli religijnych
proces przejmowania przez władzę świecką majątku, przywilejów, urzędów pozostających dotychczas pod kontrolą władz kościelnych
powrót osoby posiadającej święcenia duchowne do stanu świeckiego
z czasem okazało się że sacrum zmienia miejsce, nie musi w obszarze Kościoła a może w sferze prywatnej i na tej podstawie odrzucono tezę sekularyzacyjną
nasuwa się pytanie: jaki jest wpływ nowoczesności na sacrum? Czy jest to wpływ jednokierunkowy czy dwukierunkowy? Jaka jest perspektywa współistnienia?
Irena Borowicz - Teoria sekularyzacji jako całość posiadają bogatą literaturę przedmiotu, stawiano wiele pytań o zależność pomiędzy religią a działalnościami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz