Socjogia religii - notatki z wykładu 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjogia religii - notatki z wykładu 12 - strona 1 Socjogia religii - notatki z wykładu 12 - strona 2 Socjogia religii - notatki z wykładu 12 - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. S_awomir Zar_ba. Notatka składa się z 3 stron.
Rynkowa teoria religii (R. Stark, W.S. Bainbridge, L.R. Iannaccone) Nowatorski paradygmat - ekonomiczne prawa rynku do interpretowania religii.
Religia redukuje się do kategorii towaru.
Religijność - zachowania konsumenckie. Instytucje religijne - przedsiębiorstwa
Prowokująca propozycje interpretowania religii.
Pojmowanie sacrum jako rynku merytorycznie jest poprawne.
Religia to system przekonań i praktyk związanych z ostatecznym sensem, zakładających istnienie sfery ponadnaturalnej.
System kompensatorów - zapowiedzi nagród
Religia jest towarem, podlega prawu popytu
Religia jest indywidualnym wyborem
Wyznawcy decydują o tym co religijne
Racjonalna kalkulacja co im się opłaca
Religia jest ujmowana jako system kompensatorów ogólnych, które zastępują nagrody.
Instytucjami produkującymi i dostarczającymi wiernym towar religijny są kościoły, sekty czy firmy religijne, funkcjonujące analogicznie jak świeckie firmy gospodarcze. Priorytetem jest własny interes.
Rywalizacja, producenci religijni muszą na rynku dóbr duchowych nieustannie rywalizować zarówno między sobą, jak i z niektórymi organizacjami świeckimi, których doktryna ma charakter quasi - religijny. Wolny rynek i wolna konkurencja wpływają zatem na formę działań………………. W utrzymaniu monopolu religijnego pomocne a nawet niezbędne jest państwo, które jako szczególny rodzaj monopolisty może ingerować także w sferę sacrum.
Dlaczego przedsiębiorstwo religijne na to przystaje? W zamian za dostęp do kulturowych środków przymusu potrzebnych do zdławienia konkurencyjnych firm.
Państwo uzyskuje legitymizację własnych poczynań, ład społeczny, który niejednokrotnie jest skutkiem postrzegania norm wpojonych obuwatelom przez doktryny religijne.
Menager religijny
Pozycja hurtowych dostawców - charakter liderów wśród firm religijnych
Sekularyzacja - wg Starc'a i Bainbridg'a - nie powoduje wygaśnięcia potrzeb religijnych a jedynie poszukiwanie przez konsumentów indywidualnych źródeł zaspokojenia, a tym samym wzrostu agresywnego prozelityzmu i poziomu afiliacji.
Rynkowa teoria religii ukazuje, że we współczesnej rzeczywistości ludzie……..
Strukturalna teoria religii (Parsons) Stanowi perspektywę badań religii w ramach makrosocjologicznych orientacji metodologiczno - teoretycznych. Nawiązują do niej liczni badacze na całym świecie. Pierwotnie na wiele lat przed Parsoncem koncepcja ta pojawiła się w wersji funkcjonalistycznej. A.R. Radclife - Brown, który po terenowych badaniach sformułował zasadę wg, której rytuał religijny…………………………..


(…)

… ze strukturami pastwa……………..
B. R. Wilson Procesy sekularyzacji w społeczeństwie angielskim i w innych wysoko rozwiniętych społeczeństwach Europy zachodniej, struktury sekt i kościołów, studia nad tworzeniem się sekt w krajach o niższym poziomie rozwoju technicznego, religia państwa i nowe ruchy religijne - zainteresowania. W kręgu zainteresowań były także religie niechrześcijańskie i pozaeuropejskie, prowadził pogłębione badania nad nowymi ruchami religijnymi w Japoni……………….
R. Robertson Przeciwstawia się redukcjonalistycznym poglądom na temat religii, które postrzegają jako zjawisko wtórne, prywatne i skazane na sekularyzację.
Postuluje konieczność rozróżnienia aspektów społecznych i kulturowych religii oraz omawia różnice między substancjalnymi a funkcjonalistycznymi definicjami religii, osobiście preferując…
… ta stałą się impulsem do studiów tzw. niewidzialnej religii oraz zagadnienia sekularyzacji.
Wkład do socjologii religii - jego model grupy, który wskazuje na różnice między kościołem a sektą, 3 zmienne:
Stopień ekskluzywności bądź otwarcia grupy co do przyjmowania nowych członków.
Stopień w jakim grupa przyjmuje lub odrzuca świeckie wartości i struktury społeczne.
Poziom integrowania się grupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz