Rola dekolonizacji w kształtowania się nowoczesnego sytemu międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rola dekolonizacji w kształtowania się nowoczesnego sytemu międzynarodowego - strona 1  Rola dekolonizacji w kształtowania się nowoczesnego sytemu międzynarodowego - strona 2

Fragment notatki:

Rola dekolonizacji w kształtowania się nowoczesnego sytemu międzynarodowego. Co spowodowała dekolonizacja? Wind of change - wiatr przemian - określenie zmian politycznych w Afryce zapowiadających kres europejskiego imperializmu; premier brytyjski Harold Macmillan użyl go w przemówieniu podczas swej wizyty w Afryce Południowej w 1960 r.
Schyłek imperializmu (kres imperiów) w XX w., który odzwierciedlał zmniejszenie się roli Europe we współczesnym świecie, a zarazem podtrzymywał ten proces, oznaczał fundamentalną zmianę w polityce światowej. Jeśli w epoce imperializmu przynależność do kręgu potęg imperialnych podnosiła status polityczny państwa, to po 1945 r. model imperialny spotykał się z narastającą wrogością w świecie. Chociaż stwierdzono, że imperializm nie przystaje do zasad KNZ, to proces uzyskiwania niepodległości na wielu obszarach następował bardzo powoli, a gdzieniegdzie towarzyszyły mu długotrwałe konflikty i wojny.
Transformację w sferze postaw i wartości wyrażało przyjęcie zasady samostanowienia narodów jako jednego z filarów polityki międzynarodowej. Konflikty i wojny - narodowowyzwoleńcze, na tle etnicznym, rasowym czy religijnym stały się symbolem II połowy XX w.
Jednakże procesy narodowowyzwoleńcze często zakłócała i osłabiała zimna wojna. Proces dekolonizacji zależał od wielu różnych czynników: postawy mocarstwa kolonialnego, ideologii i strategii jej przeciwników, roli sił zewnętrznych. Zróżnicowany wpływ na przeniesienie władzy w koloniach miały czynniki polityczne, ekonomiczne i wojskowe. Powstanie Trzeciego Świata - a więc innego od Pierwszego Świata (USA) i Drugiego Świata (ZSRR) (patrz pytanie nr 5: Układ hierarchiczny w stosunkach międzynarodowych i odzwierciedlające go kategorie państw).
Nowy podział świata - zmiana sił na świecie i konieczność reorganizacji gospodarek - dotychczasowe państwa imperialne nie mogły już czerpać surowców z kolonii, musiały je albo wydobyć same, a jeżeli nie miały odpowiednich złóż - importować z innych krajów.
Zwiększenie chłonności rynków zbytu w byłych koloniach - byłe kolonie uzyskały statut niezależnych, niepodległych państw, same musiały zacząć dbać o swoja gospodarkę i jej prawidłowe funkcjonowanie. Przestały być tanim źródłem surowców, włączyły się do globalnej gospodarki, zaczęły eksportować i importować. Oczywiście gospodarki krajów postkolonialnych nie są tak rozwinięte jak gospodarki byłych imperiów (wyjątek Hongkong i Tajwan).
Powstanie nowych państw - znaczny wzrost liczby państw spowodował zmianę układu sił na świecie. Francja i Wielka Brytania zostały osłabione, podczas gdy USA i ZSRR wzmocniły swoja pozycję. Co więcej USA i ZSRR mogły zacząć zabiegać o wpływy w nowych państwach postkolonialnych.


(…)

… o niepodległość mieszała się z konfliktem o podłożu zimnowojennym, którym towarzyszyło zaangażowanie supermocarstw i/lub ich sojuszników, np. wojna w Wietnamie.
Brak doświadczeń demokratycznych spowodował pojawienie się licznych państw autorytarnych, rządzonych przez dyktatorów nie będących w stanie zaakceptować pluralizmu politycznego. Wiązało się to z dyskryminacją rasową, etniczną, narodowościową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz