Rewolucja informacyjna i jej wpływ na rozwój nowoczesnych stosunków międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rewolucja informacyjna i jej wpływ na rozwój nowoczesnych stosunków międzynarodowych - strona 1  Rewolucja informacyjna i jej wpływ na rozwój nowoczesnych stosunków międzynarodowych - strona 2  Rewolucja informacyjna i jej wpływ na rozwój nowoczesnych stosunków międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:

Rewolucja informacyjna i jej wpływ na rozwój nowoczesnych stosunków międzynarodowych. Rewolucja informacyjna to proces trwający od 2. połowy XX w., w chwili, gdy rewolucja naukowo-techniczna doprowadziła do przełomu w technologii i rozwoju mikroelektroniki. Gwałtowny rozwój mediów elektronicznych oraz dynamiczna ekspansja technologii informacyjno - komunikacyjnej zrewolucjonizowała praktycznie wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Rozwój nowych technologii w sferze komunikowania oraz pozyskiwania i dostępu do informacji uruchomił proces określany mianem rewolucji informacyjnej bądź elektronicznej. Powstanie sieci WWW i rewolucja informacyjna miały olbrzymie konsekwencje w zakresie bezpieczeństwa, polityki, ekonomii, kultury i spraw społecznych. Spowodowało to obniżkę cen, większą dostępność i usprawnienie wszystkich środków komunikowania. Obecnie następuje przyspieszony proces umiędzynarodawiania życia społeczeństwa w skali świata, wędrówka idei przybrała masowy charakter i rządy państw utraciły możność kontroli tego zjawiska, powstrzymania ponadgranicznego przepływu informacji. Wpływ rewolucji informacyjnej na stosunki międzynarodowe i instytucje Rewolucja informacyjna zmieniła rolę rządowych decydentów politycznych na cztery sposoby:
Po pierwsze, odpowiedzialni za kształt polityki mają współcześnie dostęp do znacznie większej, być może nawet zbyt wielkiej liczby informacji. Jak uzmysłowiono sobie na przykładzie sytuacji, która poprzedziła wydarzenia z 11 września 2001r. paraliż decyzyjny wynikający ze zbytniego przeciążenia informacjami może się okazać rzeczywiście niebezpieczny. Po drugie, z istnieniem globalnych sieci komunikacyjnych wiąże się to, ze podejmowanie decyzji może być scentralizowane lub też zdecentralizowane. Rządy mają zwykle scentralizowany system podejmowania decyzji, w którym redukuje się znacznie ambasadorów i przedstawicieli dyplomatycznych. Liderów politycznych kusi również zarządzanie na odległość, np. w wypadku określonych sytuacji militarnych czy negocjacji ekonomicznych w oddalonych częściach świata, i to tylko dlatego, że jest taka możliwość, a nie dlatego, że ciąży na nich taki obowiązek. Po trzecie, globalne sieci komunikacyjne doprowadziły do erozji monopolu informacyjnego rządów, demokratyzując dostęp do newralgicznych informacji. Firmy, dziennikarze i organizacje pozarządowe są w wielu wypadkach lepiej poinformowane niż rząd. Po czwarte, rządom trudniej jest w sposób unilateralny podejmować decyzje i kształtować politykę narodową, gdy problemy mają charakter globalny.
Globalne sieci wzmocniły i pomnożyły liczbę międzynarodowych organizacji pozarządowych, a nawet jednostek działających na arenie międzynarodowej. NGOs współcześnie tworzą, rozpowszechniają i pozyskują informacje. Organizują grupy osób oraz jednostki, które sympatyzują z przyświecającymi im celami, to jest dążeniem do osiągnięcia określonych politycznych rozstrzygnięć w takich dziedzinach, jak prawa człowieka, ochrona środowiska czy prawa kobiet.

(…)

… politycznej, a także sposób prowadzenia wojny. Z lepszego dostępu do informacji nie wynika jednak automatycznie wyższa jakość decyzji politycznych czy wzrostu poziomu bezpieczeństwa narodowego. Elementami tego zmieniającego się obrazu są: gromadzenie danych wywiadowczych i wpływ, jaki wywiera to na politykę zagraniczną, ale i wzrost „aktywizmu hackerstwa i cyberterroryzmu” oraz wykorzystanie usieciowionych…
… wykorzystać „miękka siłę” (soft power) w celu wpływania na opinię i przekonania innych, za pośrednictwem telewizji, radia i prasy oraz przez wykorzystanie sieci WWW. Aktywność taka postrzegana jest jako dyplomacja publiczna (public diplomacy). Szczególnie skoncentrowały się na niej Stany Zjednoczone po 11 września, które zainicjowały na Bliskim Wschodzie działanie Radia Sawa i telewizji Al-Hurra („Wolna…
… światowej przestrzeni komunikacyjnej, ich dostęp do baz danych jest niewielki, co pogłębia zapaść cywilizacyjną. Zamiast o „globalnej wiosce” powinniśmy raczej mówić o „globalnej metropolii”, co oddaje istotę tego procesu, gdyż zwraca uwagę na fakt występowania dysproporcji i nierówności. Mimo tych kontrowersji fundamentalne znaczenie rewolucji informacyjnej dla procesów zachodzących we współczesnym…
… w innych krajach. Ponadto globalne sieci i nowe technologie komunikacji doprowadziły do demokratyzacji dostępu do informacji typu wywiadowczego, co spowodowało zmniejszenie się informacyjnej przepaści między państwami a innymi podmiotami. Teorie SM zaadaptowały się tak by objąć problematykę globalizacji i rozwoju sieci. Globalizacja nie wyeliminowała międzyrządowych relacji na najwyższym poziomie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz