Socjologia ogólna - cyberterroryzm 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia ogólna - cyberterroryzm 2 - strona 1 Socjologia ogólna - cyberterroryzm 2 - strona 2 Socjologia ogólna - cyberterroryzm 2 - strona 3

Fragment notatki:


Cyberterroryzm….. - Bógdał-Brzezińska
*Rozdział 1*
Część badaczy uważa, że globalizacja, to nic innego jak neoliberalizm. Inni twierdzą, iż jest to proces kaskadowy i wieloetapowy. W wielu badaniach jest ona traktowana jako:
- tendencja w polityce zagranicznej państw, gdy definiuje ją się w kontekście rozwoju politycznego państwa, odzwierciedlanego w jego polityce i nadaje się jej wymiar ewolucyjny;
- wizja polityki światowej, gdzie rozpatrywana jest jako tendencja stosunków międzynarodowych w wielu dziedzinach życia międzynarodowego;
- tendencja integracji światowej, czyli współzależności globalnych;
- zespół procesów oddziaływania i kontroli stosunków międzynarodowych w skali globalnej;
- główne zjawisko leżące u podstaw zjawiska wojen globalnych;
- zjawisko gospodarcze o zasięgu ogólnoświatowym.
Według naukowców postęp stosunków międzynarodowych przebiega bardzo dynamicznie aczkolwiek w sposób chaotyczny i pełen anarchii.
Anthony Giddens stwierdza, że: „procesy globalizacyjne odebrały władzę państwom i przeniosły je w apolityczną przestrzeń globalną”.
Żyjemy w świecie bez granic, gdzie państwo narodowe stało się fikcją, a politycy całkiem utracili skuteczną władzę. Wynika to z kryzysu państwa narodowego, co prowadzi do ułatwienia procesów globalizacyjnych.
Przyspieszenie procesów globalizacyjnych doprowadziło do niehamowanego rozprzestrzenienia się kryzysu demokracji państw zachodnich na nie-zachodnie regiony.
Problem demokracji wynika z tego, że jest ona za mało demokratyczna - jak twierdzi Giddens.
Państwo wysoko rozwinięte walcząc z kryzysem musi oddać część funkcji organizacyjnych, scedować je na „nowe wspólnoty” i podmioty ponadnarodowe. Internet może podziałać jako taki stabilizator, gdyż sprawił, iż państwa i społeczeństwa żyją w jednym środowisku informacyjnym.
Obecnie miarą potęgi państwa jest umiejętność akceptacji zrzeczenia się części suwerenności i rozwijania współpracy z organizacjami transnarodowymi. Rządy stają się koordynatorem i moderatorem przemian, a także uczestnikiem dialogu. Rządzenie zmienia się w zarządzanie. Odzyskiwanie utraconej pozycji prowadzi do decentralizacji i dekoncentracji władzy. Co jest zjawiskiem o tyle dziwnym, że prowadzi do demokratyzacji demokracji.
Podmioty konkurencyjne względem państwa narodowego to m.in.: organizacje międzynarodowe i pozarządowe, a także wspólnoty wielkopaństwowe. Dużą rolę odgrywają przedsiębiorstwa międzynarodowe, koncerny, itp.
Globalizacji obniża wpływ i rolę państwa w kształtowaniu rynku gospodarczego i wpływ administracji na sektor ekonomiczny.
Innymi podmiotami transnarodowymi są: grupy etniczne, narody bezpaństwowe, wszystkie mniejszości, (które łączą wspólne cele) oraz organizacje kultu religijnego - kościoły i związki wyznaniowe. Podmioty transnarodowe można podzielić również ze względu na strefy działalności na: prawne i przestępcze.


(…)

…;
Obniżenie kosztów powszechnej edukacji oraz dostęp do atrakcyjnych metod nauczania i zwiększanie możliwości samokształcenia;
Poszerzenie zakresu demokracji bezpośredniej oraz ułatwiony dostęp do procedur postępowania administracyjnego;
Efektywne metody zwiększania bezpieczeństwa obywateli;
Najlepiej rozwiniętym sektorem jest sektor technologii informacyjno - komunikacyjnej.
*Rozdział 6 i 7*
Bezpieczeństwo…
… stworzył pojęcie „globalna wioska”, aby ukazać rolę mediów w tworzeniu nowego ładu społeczno-kulturowo-politycznego.
Współczesne media odgrywają rolę kreacyjno-ideologiczną, porównywalną z rolą religii.
Jednostka, podobnie jak państwo narodowe stara się marginalizować rolę mediów. Poddajemy się manipulacji, której nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Transformacja systemu społecznego odbywa…
…;
- „samoorganizacji społecznej” - łączonej z poczuciem świadomości społeczeństwa obywatelskiego;
- indywidualizacji i pragmatyzacji zachowań ludzkich;
- powstania nowych wspólnot silnie zorganizowanych wokół celu, takich jak wspólnota inkluzyjna (oparta o sieć powiązań ludzkich, których łączą wspólne zainteresowania lub interesy);
Istnienie społeczeństw inkluzyjnych potwierdza teorię, iż: „społeczeństwo informacyjne
… tak zwana „demokratyzacja elektroniczna”. Największym problemem dla procesów globalizacji będzie zderzenie się cywilizacji wschodu z cywilizacją zachodu, może to prowadzić do wielu napięć i rodzic wiele konfliktów.
C) Dyskurs społeczny
Globalne społeczeństwo informacyjne kreuje „obywatela sieci” inaczej zwanego również „obywatelem świata”, którego styl życia wyznacza technika. Obywatele sieci tworzą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz