Globalizacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja-opracowanie - strona 1 Globalizacja-opracowanie - strona 2 Globalizacja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki „Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie”
Globalizacja traktowana jest jako:
tendencja w polityce zagranicznej (rozwój państwa na płaszczyźnie geograficznej
tendencja rozwoju stosunków międzynarodowych, które osiągają ogólnoświatowy poziom
tendencja integracji światowej
zespól procesów oddziaływania i kontroli stosunków międzynarodowych w skali ogólnoświatowej
zjawisko występujące u podstaw konfliktów hegemonicznych
zjawisko gospodarcze o zasięgu ogólnoświatowym
W wyniku tego procesu państwo traci swoją pozycję i monopol w stosunkach międzynarodowych na rzecz organizacji międzyrządowych, pozarządowych, wspólnot wielkopaństwowych i przedsiębiorstw. Państwo ma słabszy wpływ na sektor ekonomiczny.
Procesów globalizacji wpływają na zmianę relacji w obrębie społeczeństw. Bardzo dużym przeobrażeniom ulega charakter tradycyjnych wspólnot. Przejawia się to w: tworzeniu „Wolnych wspólnot” (z wyboru przez daną jednostkę, a nie z racji przypisania do niej)
dezorganizacji i rozkładowi życia społeczne
osłabieniu więzi w ramach państwa
zmniejszaniu się tożsamości jednostki
W wyniku procesów globalizacji jest potrzeba budowy społeczeństwa obywatelskiego i samoorganizacji społecznej. Powstają wspólnoty integrujące się wokół konkretnych zadań i celów.
Odnośnie zmian cywilizacyjnych, przy bardzo intensywnym rozwoju technik informatycznych, możemy wyróżnić dzisiaj cywilizację informacyjną. Charakteryzuje się ona grupą osób określanych jako obywatele sieci. Autorzy twierdzą, że życie realne przenosi się w sferę wirtualną. Nie ma ona ograniczeń geograficznych, jest nienamierzalna i nieograniczona Przykładem tego jest cyberkultura, a w społeczeństwie niezbędni są ludzie sprawnie posługujący się komputerem, gdyż w przeciwnym razie skutkuje to wykluczeniem.
W 1963 roku w Japonii Tadeo Umesao sformułował pojęcie społeczeństwa informacyjnego „w którym o standardach gospodarki zaczęły decydować informacja i technologia”. Charakterystyczne elementy to:
intensywne wykorzystanie informacji
wiedza jest elementem produkcji
podstawą tworzenia dochodu narodowego jest wiedza
zarządzanie informacją, szybkość jej przepływu jest elementem konkurencyjności w przemyśle, usługach
w społeczeństwie informacyjnym jest łatwa dostępność technologii gromadzenia i przekazu informacji
Rozwój techniczny może zapewnić społeczeństwu wyższy poziom opieki zdrowotnej, zmniejszenie kosztów edukacji, rozwój demokracji, zwiększanie bezpieczeństwa obywateli.


(…)

…. Skutki działań w innych częściach świata są dla nas odczuwalne
Wpływają na nią czynniki kulturowe, społeczne, ekonomiczne, polityczne
Składowe przyczyny globalizacji: zakończenie zimnej wojny, zbliżenie krajów, rozpowszechnianie technik informacji
Globalizacja -przedmiot sporów : przecenianie znaczenia , była już w przeszłości jako „postęp” ; globalnie przekształca procesy społeczne
Skutki globalizacji…
… samodzielnego, bez pośrednictwa państw narodowych funkcjonowania na rynku globalnym.
Główny paradoks globalizacji w sferze ekonomicznej polega na tym że proces ten jednocześnie napędza postęp technologiczny ,dynamizuje wzrost gospodarczy , przyspiesza rozwój na wielu obszarach świata ,a z drugiej strony pogłębia dysproporcje rozwojowe i nierówności społeczne, marginalizuje niektóre kraje i duże grupy ludzkie…
… panuje dużo większa różnorodność.
Klasyczna suwerenność państw narodowych słabnie, w istocie jednak praktyczny wymiar suwerenności ,rozumiany jako zdolność do urzeczywistniania żywotnych interesów narodowych , ulega wzmocnieniu poprzez udział państw we współpracy międzynarodowej oraz w szerszych związkach i strukturach integracyjnych .Aktywny udział w większych wspólnotach międzynarodowych stwarza…
… „ deregulacyjnego” wyścigu w polityce socjalnej. Jednocześnie wysokie w wielu krajach bezrobocie , rosnące dysproporcje dochodowe i nierówności społeczne wywierają presję na wzmocnienie funkcji socjalnych państwa. Globalizacja zwiększa zatem popyt na zabezpieczenia społeczne ze strony państwa , a zarazem paradoksalnie zmniejsza jego realne możliwości zapewnienia odpowiednich świadczeń i usług.
Nie bez znaczącego…
… kontaktów społecznych
Zygmunt Bauman "Glokalizacja, czyli komu globalizacja, komu lokalizacja"
Glokalizacja - proces wybierający i zespalający organicznie globalizujące i lokalizujące trendy- polega przede wszystkim na redystrybucji przywilejów i upośledzeń, bogactwa i ubóstwa, zasobności w środki i ich braku , mocy i bezsilności , wolności i zniewolenia . Jest to swoisty proces restratyfikacji świata…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz