Postmodernizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postmodernizm  - strona 1 Postmodernizm  - strona 2 Postmodernizm  - strona 3

Fragment notatki:

POSTMODERNIZM -postmodernizm ukształtował się w opozycji modernizmu, kwestionując wszelkie jego założenia
-postmodernizm opiera się na następujących założeniach:
kwestionowanie założenia, że świat i społeczeństwo mają strukturę deterministyczną i logocentryczną
odrzucenie scjentystycznego przekonania, że nauka i technika powinny stanowić wyłączną podstawę racjonalizacji stosunków społecznych poddanie w wątpliwość twierdzenia, że reguły racjonalności przyjęte w naukach przyrodniczych i empirycznych, a w szczególności reguły racjonalności instrumentalnej, mają charakter uniwersalny i powinny stanowić zasadniczą podstawę racjonalizowania stosunków społecznych Ad. 1) Indeteminizm -postmoderniści kwestionują założenie, iż cały świat można opisać według prostej teorii przyczyny i skutku
-na świat składa się nieskończona liczba wzajemnie oddziaływujących na siebie procesów, których wypadkową jest nieskończona liczba wyników nawet w przypadku takich samych sytuacji -nie można opisać ich, jak równania matematycznego
-łatwiej jest opisać otaczający nas świat przy pomocy pojęć z zakresu chaosu i nieładu, niż przy pomocy związków przyczynowo - skutkowych Ad. 2) Antyscjentyzm -nauka nie jest jedynym kryterium poznania i opisania otaczającego nas świata -jest ona jednym z wielu, ale nie jedynym i z pewnością nie najważniejszym
-postmoderniści są przekonani, iż w nauce fantazja, wyobraźnia i możliwość niekonwencjonalnego myślenia przynosi często więcej lepszych efektów niż skłonni byliby to przyznać moderniści Ad. 3) Antynaturalizm -nauki społeczne służą zupełnie innym celom niż nauki przyrodnicze i nie można stawiać pomiędzy nimi znaku równości -nauki społeczne to głównie refleksja nad wartościami ani omawianie budowy maszyny
-nauki społeczne to nauki humanistyczne, których nie można opisać równaniami Partykularyzm -postmoderniści zgadzają się, iż pewne prawa matematyki czy fizyki mają charakter uniwersalny -odrzucają oni jednak naturalizm metodologiczny
-w konsekwencji odrzucają również uniwersalizm zasad społecznych
-prawdy kulturowe według postmodernistów nie mają charakteru uniwersalnego
-mają one charakter prawd lokalnych, wyrosłych na lokalnej kulturze i historii
-rozszerzenie jednego zjawiska na skalę całego świata może przynieść więcej paradoksów niż konkretnych efektów Społeczeństwo postmodernistyczne (postindustrialne)  jego rozwój rozpoczął się w II połowie XX wieku
-społeczeństwo to charakteryzuje się następującymi cechami: globalizacja i glokalizacja - globalizacja sprowadza się do tego, że wiele procesów, np.

(…)

… osłabiają suwerenność państw i ich pozycję na arenie m-dowej -pojedyncze państwo nie jest w stanie kontrolować procesów globalizacyjnych, a jednocześnie ograniczać ich bez szkody dla siebie -dyspersja zachodzi w dwóch kierunkach:
powstają wielkie organizacje ponadnarodowe i międzynarodowe, które przejmują część władzy państwowej, np. UE
państwa przekazują część swoich uprawnień na rzecz regionów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz