Relacje UE z Rosją

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Relacje UE z Rosją - strona 1  Relacje UE z Rosją - strona 2  Relacje UE z Rosją - strona 3

Fragment notatki:

Relacje UE z Rosją Rozpad bloku wschodniego oraz powstanie nowych państw, w tym Federacji Rosyjskiej wymusiło na UE konieczność dokonania zmian oraz reorientacji polityki. Wraz z transformacją jaka dokonała się w Rosji bardzo szybko zaczęły się zacieśniać wzajemne relacje, które ujawniły wiele sprzeczności między blokami np. kwestia członkostwa państw EŚiW w UE, polityka wewnętrzna Rosji wobec Czeczenii, sprawa Kaliningradu. Mimo tych rozbieżności, wzajemne stosunki dla obu stron stanowią sprawę priorytetową. Około połowy wymiany handlowej Rosji jest związane z eksportem i importem z krajami UE. Dla zjednoczonej Europy Rosja stanowi nie tylko ważne zaplecze surowców naturalnych, ale także coraz częściej staje się partnerem politycznym, o którego względy ubiegają się najbogatsze państwa europejskie. Rosja dla członków Unii Europejskiej jest dobrym i perspektywicznym rynkiem zbytu, dlatego też chyba żadne państwo świadomie nie zamierza zrywać dobrych kontaktów z Moskwą.
Na arenie ekonomicznej nie ma alternatywy dla rozwoju wzajemnych stosunków, oba bloki są wyraźnie od siebie zależne, jednak na arenie politycznej jest im trudno dojść do porozumienia. Układ o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi i Federacją Rosyjską  podpisane 24 czerwca 1994 na Korfu, weszło w życie 1997 roku; zawarte na 10 lat (sformalizowanie stosunków WE-Rosja).
Cele: rozwój współpracy ekonomicznej, politycznej i kulturalnej; regularny dialog polityczny; tworzenie warunków dla przepływu kapitału i inwestycji; eliminacja praktyk dyskryminacyjnych; współdziałanie na rzecz reform rynkowych i demokratyzacji; ustanawianie ram szerszej współpracy Rosji z UE; stworzenie warunków dla wolnego handlu między blokami.
Regulował on sprawy gospodarcze i handlowe, liberalizując przepływ kapitału, towaru i usług, rozszerzał współpracę naukowo-techniczną, dotyczącą ochrony środowiska i korzystania z przestrzeni kosmicznej, regulował sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i walką z przestępczością oraz ustalił formę dialogu politycznego:
spotkania na szczycie (dwa razy w roku; ustalanie głównych kierunków współpracy; odbywają się od 1998)
Rada Współpracy (MSZ p.czł. UE i Rosji; raz w roku lub w sytuacjach nadzwyczajnych; monitorowanie realizacji postanowień; w 2003 roku przekształcona w Stałą Radę Współpracy)
Komitet Współpracy (eksperci i wysocy urzędnicy; organ wykonawczy Rady)
Parlamentarny Komitet Współpracy (deputowani do Rosyjskiej Dumy i do PE, wspiera działanie Rady)
W drugiej połowie lat 90 współpraca między blokami nie rozwijała się tak dynamicznie. Federacja Rosyjska skupia się na zacieśnianiu stosunków z państwami WNP, a UE z państwami EŚiW (co było również źródłem konfliktów między UE i Rosją).


(…)

…, kontrola zbrojeń) współpraca w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom (bezpieczeństwo energetyczne i nuklearnego, ochrona środowiska, walka z przestępczością, handlem ludźmi i narkotykami poprzez współpracę policyjną i sądową)
UE nie konsultowała treści strategii z Rosją, lecz jedynie przedstawiła jej główne założenia na szczycie w Moskwie w 1999 roku. Strona rosyjska odpowiedziała na ten dokument swoją własną strategią przedstawioną na szczycie w Helsinkach w 1999 roku (cele: zabezpieczenie interesów państwowych oraz podwyższenie autorytetu Rosji w Europie i na świecie, wspólne rozwiązywanie konfliktów bez zużycia siły, rozwój wielostronnych stosunków dla ustanowienia strefy wolnego handlu w przyszłości). Rosja zaznaczyła potrzebę poparcia jej dążeń do członkostwa w WTO oraz konieczność konsultowania…
… wiele sporów. Rosja nie chciała pozwolić na nawiązanie stosunków z Obwodem na odrębnych zasadach niż z nią samą. UE chciała związać obwód ze swoimi strukturami oraz z państwami Morza Bałtyckiego. Obwód miał być rozwijany jako euroregion i torować drogę do UE Rosji i innym państwom WNP. Rosja nie chciała usamodzielnienia Kaliningradu i przyjęła plany UE jako próbę ingerencji w jej sprawy wewnętrzne. W obliczu…
… głównie na tematy bezpieczeństwa energetycznego: Rosja nie zgodziła się na podpisanie Karty Energetycznej, ponieważ nie chce liberalizacji handlu, aczkolwiek widzi szansę dla tego projektu w przyszłość po wprowadzeniu pewnych zmian. Dodatkowo rozmawiano o niedawnym kryzysie między Rosją i Ukrainą, który doprowadził do odcięcia dostaw gazu do UE - taka sytuacja nie może się powtórzyć. Rosja wypowiedział się przeciwko partnerstwu wschodniemu. Uważa, że jest ono skierowane przeciwko niej. Standardowo podniesiono również kwestie zniesienia wiz dla Rosjan oraz jej uczestnictwa w WTO.
Szczyt 2 Rostowie (czerwiec 2010)
Główne kwestie podnoszone na szczycie to oczywiście sprawy wiz dla Rosjan, Partnerstwo dla Modernizacji, bezpieczeństwo energetyczne, nowe porozumienie między UE i Rosją oraz kryzys finansowy.

… powszechną zgodę wewnątrz UE, wznowione rozmowy natrafiły na brak woli strony rosyjskiej. W szczególności, widoczny jest brak postępów w takich sprawach, jak regulacja kwestii rynku surowców energetycznych, przywrócenie dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń” do rafinerii w Możejkach, czy likwidacja opłat za przeloty nad Syberią. Kreml ogranicza rozmowy nad PCA 2 do obszarów korzystnych dla Rosji: technologie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz