Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 6  - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 6, 25.03.2011 Relacje UE-Rosja:
Ze strony UE funkcjonowała polityka, by egzekwować od Rosji standardy demokratyczne. W latach 90-tych Rosja korzystała z pomocy UE, ale nie chciała dostosować się do wymogów demokratycznych, dlatego panowała asymetria wzajemnych stosunków między UE a Rosją. Rosja prowadziła swoją własną politykę. Wg Rosji nie powinno być na świecie państw neutralnych, powinny być podzielone między UE a Rosję. Rosja wchodziła w niezagospodarowaną lukę danego państwa. UE traktowała to z przymrużeniem oka, mimo, ze była to nadal imperialna polityka Rosji. Miało to miejsce w latach 90-tych. Trzy podstawowe błędy, jakie uczyniła UE względem Rosji:
Niedostrzeganie ze strony UE strategicznych celów Rosji. Takim celem była nie demokracja, o którą zabiegała UE, ale była to dominacja, zwłaszcza w polityce energetycznej. Błąd wynikał z pobłażliwego traktowania Rosji przez UE.
Rosji proponowano pewne rozwiązania o charakterze demokratycznym, podpisywano wiele układów gospodarczych, udzielano jej wsparcia ekonomicznego, ale nigdy Rosji nie rozliczano z tego, czy zrobiła coś w tym zakresie czy nie. Rosja brała pomoc od UE, ale w zamian nic nie dawała. Nie demokratyzowała swego społeczeństwa, wręcz przeciwnie.
Brak spójnej polityki państw członkowskich UE względem Rosji. Jedynie „oficjalne” stosunki były realizowane przez instytucje europejskie, głównie przez Komisję Europejską. Stosunki dwustronne Rosji i państw UE przeważały nad wszystkimi stosunkami Rosji i UE. Rosja starała się podpisywać z niektórymi państwami Unii korzystne układy, a inne państwa były pomijane, aby tym samym spowodować konflikt między państwami unijnymi. Początkowo UE nie zauważała dwutorowej polityki Rosji. Dopiero w 2004r. pojawiły się pierwsze krytyczne oceny KE na temat Rosji w aspekcie jej selektywnego podejścia do poszczególnych państw UE. KE wezwała wszystkie państwa unijne do sformułowania tzw. „realnej polityki wobec Rosji”. Taka sytuacja funkcjonowała do 2004r. Wtedy Rosja nie była pierwszorzędnym partnerem.
Po 2004r.- poszerzono UE, z 15 państw do 25 państw. Nastąpiło przesunięcie granicy UE daleko na wschód, bo przystąpiły państwa bałtyckie, Polska. Stworzyło to nową sytuację geopolityczną i gospodarcza dla Rosji. UE stanęła przed nowymi zadaniami względem Rosji i odwrotnie. Działanie w ramach tzw. „współpracy transgranicznej”- wtedy UE zaczęła bezpośrednio graniczyć z Rosją. Akcent na ułatwienia wizowe dla Rosjan, współdziałanie w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Władze `starej' UE opracowały plan: „koncepcja europejskiej polityki sąsiedztwa” (EPS)- opracowana na lata 2002-2004. Program miał wzbogacać dotychczasowe bilateralne stosunki z Rosją. EPS nie spotkał się z zainteresowaniem ze strony Rosji, głównie z tego względu, ze Rosja czuła się nieco zubożona, bo potraktowano ją jako jedno z państw. Bo EPS skierowany do państw Europy wschodniej ogólnie. Rosja odmówiła współpracy, co spowodowało, że KE opracowała osobną koncepcję współpracy z Rosją w 2003r., która opierała się na 4 wspólnych przestrzeniach. Weszła w życie w 2005r. Przypieczętowana „mapami drogowymi”, czyli wskazówkami. Dotyczyła:


(…)

… po rozszerzeniu UE na wschód. Co było pozytywnego po 2004r? Duży wpływ na politykę zagraniczną UE odegrały nowe państwa, a szczególnie jeśli chodzi o Partnerstwo Wschodnie- Polska i 3 państwa bałtyckie. Chciały, aby UE egzekwowała od Rosji wykonanie tych wszystkich zadań, jakie zostały powierzone Rosji. Przekonywano władze unijne do wagi krytycznego stanowiska wobec Rosji i aby władze unijne nie przymykały oczu na łamanie praw człowieka w Rosji.
W latach 2004-2009 zanotowano kilka sukcesów w promowaniu tzw. „solidarności europejskiej” względem Rosji- inicjatywa polsko- szwedzka Partnerstwa Wschodniego, która pokazała Rosji, że nie może ona prowadzić polityki uników, ze UE będzie rozliczać Rosję i że powinna być tzw. pełnoprawnym partnerem. Szczyt UE-Rosja w Samarze (Rosja), przeprowadzony w maju 2007r…
… mieszkańców wg prognoz. Tam przyrost naturalny jest duży w republikach kaukaskich, Czeczenii itd. Rosja w tym celu opracowała program, który polega na sprowadzeniu na terytorium Rosji wszystkich osób pochodzenia rosyjskiego, które zamieszkują tzw. bliską zagranicę (25-30mln Rosjan w republikach postradzieckich). Wszyscy ci, którzy przyjadą nie mogą zamieszkiwać dużych miast rosyjskich- tylko Daleki Wschód
…. W tym czasie było embargo na polskie mięso. Polska postawiła na tym szczycie problem mięsa. UE była za tym, aby nieść embargo na dostawy mięsa z Polski do Rosji. Angela Merkel przeciwstawiła się dotychczasowej liberalnej polityce niemieckiej wobec Rosji. Był to szczyt przełomowy. Zademonstrował solidarność wszystkich państw unijnych względem Rosji. Poparł w staraniach Estonię (marsze, które Rosji nazywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz