Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 5  - strona 1 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 5  - strona 2 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 5  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5, 18.03.2011 r.
PARTNERSTWO WSCHODNIE
Polityka UE względem państw Europy Wschodniej (obecnie głównie Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych państw post-radzieckich) ogólnie nosi nazwę Partnerstwo Wschodnie.
Rys historyczny:
Kluczowym momentem od którego możemy mówić o PW jest rok 1994 r.
W tym roku Rosja podpisała Umowę Międzynarodową o randze układu ze WE o partnerstwie i współpracy; UE w tym czasie w 1994 r. nie miała swojej podmiotowości, swoją podmiotowość uzyskała po TL; wcześniej wszelkie umowy były zawierane pomiędzy wspólnotami europejskimi. Dla Rosji rok 1994 był to rok ciężki dla Rosji, Rosja w tym czasie były pogrążona w olbrzymim kryzysie gospodarczym. na początku lat 90tych niektórzy politolodzy uważali że Rosja nie przeżyje najbliższych kilku lat, że Rosja musi się rozpaść na mniejsze państwa przez ten kryzys.; Sytuacja w ówczesnej Rosji była bardzo skomplikowana - Rosja była podzielona na część europejską i azjatycką i np. w niektórych częściach Rosji środkiem płatniczym nie był Rubel, a gubernatorzy wprowadzali sobie własne pieniądze. Sytuacja gospodarcza była fatalna i Rosja musiała przyjąć pomocą, tą pomoc udzieliła jej tylko UE, nikt inny nie chciał jej pomóc. Rosja podpisała ten układ z 15 ówczesnymi państwami wspólnot Europejskich. Sam układ jest obszernym dokumentem - liczy on 112 art. posiada 10 załączników (załącznik to też jest dodatkowo UM), zawiera też 2 protokoły. Umowa ta z 1994 r. ma angielski skrót PCA, a rosyjski to SPS. Umowa ta weszła w życie dopiero po ratyfikacji, z jednej strony musiała jej dokonać Rosja - duma rosyjska musiała wyrazić zgodę na ratyfikację i po wyrażeniu zgody przez Dumę została ona podpisana przez ówczesnego prezydenta Jelcyna. Ponadto musiała przejść proces ratyfikacyjny w każdym z 15 państw ówczesnej UE. Proces ratyfikacji zakończył się dopiero w 1997 r., a dokładnie został on ratyfikowany przez wszystkie państwa 1.12.1997 r. Dlaczego ten proces był taki długotrwały (1994-1997)? Ten proces był poprzedzony wojną w Czeczenii. W tym czasie Federacja Rosyjska rozpoczęła działania w jednej ze swoich republik, a mianowicie w republice Czeczenii. Republika Czeczenii na początku lat 90tych ogłosiła swoją niepodległość i suwerenność. Z punktu widzenia Pm mogła to uczynić gdyż spełniała wszystkie warunki jakie są wymagane do tego aby funkcjonowało państwo, czyli muszą być spełnione trzy warunki, musi być:
Terytorium (obszar państwa określony granicami) - Rep. Czeczeńska ma taki obszar i jest ona oznaczona pewnymi granicami ustalonymi przez władze Federacji Rosyjskiej;
Naród (w Czeczenii występował/występuje cały czas naród czeczeński)


(…)

…, ale także do spraw agrarnych, na sprawy rozwoju ekologicznego rolnictwa, a także na sprawy ekologiczne, głównie chodzi o oczyszczanie Bałtyku. Do połowy lat 90 głównym trucicielem Bałtyku była Polska, później dzięki pieniądzom UE wybudowaliśmy oczyszczalnie ścieków i wtedy Rosja została głównym trucicielem Bałtyku. …
…) to będzie się to odbywać za zgodą stosownego podmiotu zachodnioeuropejskiego. Współpraca w dziedzinie ustawodawstwa - problem nadal otwarty; Rosja nie może przyjąć w pełni ustawodawstwa europejskiego bo tylko część terytorium Rosji leży na kontynencie europejskim, natomiast większość państwa leży na kontynencie Azjatyckim, i na dalekich obszarach Rosji obowiązują prawa Azji lub prawa dalekiego wschodu, np. na Syberii czy dalekim wschodzie można legalnie jeździć samochodami, które mają kierownice po drugiej stronie niż u nas. Wzięło się to stąd, że oni ściągają większość samochodów z Japonii, a tam się jeździ po lewej stronie. I lobby wymusiło na władzy rosyjskiej takie rozwiązanie, że za Uralem może na stałe zarejestrować taki samochód z kierownicą po innej stronie niż w części europejskiej. Współpraca ekonomiczna…
… z państw unijnych sprowadza maszyny, sprzęt i nowe technologie. Rosja prowadzi bardzo dyplomatyczną politykę wobec niektórych państw - szczególnie wobec WNP (tych post-radzieckich), także wobec innych państw UE. Mimo iż podpisała układ o partnerstwie z UE, to z niektórymi państwami UE stara się prowadzić indywidualną politykę. Są to:
Włochy
Francja
Niemcy. Wobec swojej bliskiej zagranicy np. w stosunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz