Wspólna polityka zagraniczna

note /search

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 581

Wykład 2, 25.02.2011 r. ETAPY INTEGRACJI Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza Pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) Państwo europejskie Geneza i czynniki integracyjne Świat post-wojenny Niemcy ZSRR ONZ USA Richard Nikolaus o integracji europejski - „Znakiem, w...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 4

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 819

Wykład 4, 11.03.2011 r. REFORMY WPZiB PO TRAKTACIE Z LIZBONY Zmiany: Wysoki Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Europejska Służba Działań Zewnętrznych Katalog instrumentów działania w ramach WPZiB Rola PE - została wzmocniona Prezydencja UE - zmieniono zasady

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 5

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 630

Wykład 5, 18.03.2011 r. PARTNERSTWO WSCHODNIE Polityka UE względem państw Europy Wschodniej (obecnie głównie Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych państw post-radzieckich) ogólnie nosi nazwę Partnerstwo Wschodnie. Rys historyczny: Kluczowym momentem od którego możemy mówić o PW jest rok 1994 r. W ...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 10 2011

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 539

Wykład 10, 29.04.2011 r. Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency, EDA) to jedna z agencji UE. Powołano ją na podstawie wspólnego działania Rady z dnia 12 lipca 2004r. w celu: poprawy zdolności obronnych UE, w szczegól...

Wspólna polityka zagraniczna

  • Wspólna polityka zagraniczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1757

Specyficzność polityki wschodniej III Rzeczypospolitej w ramach Unii Europejskiej. Temat: Specyficzność polityki wschodniej III Rzeczypospolitej w ramach Unii Europejskiej.Gdańsk, 15.01. 2009Spis treści: I. Wstęp. II. „Polska mgławica a Rosyjska neuroza” III. Rewolucja Ukraińska. IV. Stosunki zagra...