Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 2  - strona 1 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 2  - strona 2 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 2  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2, 25.02.2011 r.
ETAPY INTEGRACJI
Strefa wolnego handlu
Unia celna
Wspólny rynek
Unia gospodarcza
Pełna (choć z pewnymi modyfikacjami)
Państwo europejskie
Geneza i czynniki integracyjne
Świat post-wojenny
Niemcy
ZSRR
ONZ
USA
Richard Nikolaus o integracji europejski - „Znakiem, w którym zjednoczą się paneuropejczycy wszystkich państw jest krzyż słoneczny: czerwony krzyż na złotym słońcu, symbol ludzkości i rozumu. Ta flaga miłości i ducha powinna kiedyś powiewać od Portugalii po Polskę nad jednym mocarstwem światowym pokoju i wolności.” - Pierwsza taka myśl o integracji europejskiej.
Churchill - „Musimy stworzyć coś na podobieństwo Stanów Zjednoczonych Europy. Tylko tym sposobem setki milionów zapracowanych istot, odnajdą proste radości i nadzieje dnia
powszedniego, nadające sens życiu.(…) Struktura Stanów Zjednoczonych Europy doprowadzi do tego, że materialna siła pojedynczego państwa stanie się mniej ważna.
Małe narody będą miały takie samo znaczenie, jak duże, odnajdując swój honor w przyczynianiu się do wspólnej sprawy.” - Stany Zjednoczone Europy.
Deklaracja z 9.05.1950 r. - Deklaracja Schumana - „Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec:podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec.”
Etapy Integracji
Niektóre etapy procesu integracyjnego połączono w całość (np. utworzenie strefy wolnego handlu i unii celnej), inne - wzbogacono (np. unię gospodarczą poszerzono o unię walutową). Europa zmierza w kierunku ścisłej integracji gospodarczej , w połączeniu z przynajmniej częściową integracją polityczną (w sferze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony oraz w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych)
I ETAP: Wspólny rynek (Common Market)
Wspólny rynek powstał na mocy Traktatu o utworzeniu EWG, podpisanego w Rzymie 25 marca 1957 r. przez Belgię, Francję Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włoch. Traktat ten wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.
Art. 7 Traktatu o EWG stanowi, że wspólny rynek zostanie stworzony stopniowo w okresie przejściowym trwającym 12 lat podzielonym na 3 etapy każdy długości 4 lata. ograniczenia ilościowe w handlu miedzy państwami członkowskimi zostały zasadniczo zniesione w 1961 r. Proces redukcji ceł w obronie wewnętrznymi i dochodzenie do wspólnej taryfy zewnętrznej rozpoczął się 1.01.1959 i trwał do 1 lipca 1968 r. wówczas 6 pczł EWG utworzyło unię celną


(…)

….
Organem uprawniony do realizacji wspólnej polityki handlowej z upoważnienia Rady jest KE, Komisja negocjuje - w imieniu pczł - wszelkie traktaty i porozumienia handlowe, w tym również w ramach Układu Ogólnego o cłach i Handlu (GATT), obecnie - Światowej Organizacji Handlu (WTO)
W art. 3 Traktatu o EWG przewidziano m.in. poza utworzeniem unii celnej: zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie osób, usług…
… często o swobodzie konkurencji i niezakłóconym przepływie towarów, usług, kapitału i siły roboczej zostały w nim potraktowane dość ogólnikowo.
Komisja WE z inicjatywy jej ówczesnego przewodniczącego Jacquesa Delorsa, przedstawiła w 1985 r. tzw. Białą Księgę zawierająca program utworzenia rynku wewnętrznego
Jednolity Akt Europejski - utworzenie do końca 1992 r. jednolitego (wewnętrznego) rynku.
Zgodnie z Białą Księgą Komisji WE, program budowy tego rynku zakładał przyjęcie i wdrożenie 282 aktów prawnych.
W odniesieniu do większości kwestii dotyczących rynku wewnętrznego wprowadzono zmianę procedury podejmowania decyzji przez Radę, rezygnując z zasady jednomyślności na rzecz kwalifikowanej większości głosów
Wzmocnił rolę PE poprzez wprowadzenie tzw. procedury współpracy, dającej Parlamentowi możliwość…
… - obejmował kroki dostosowawcze i liberalizacyjne, wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej (szczególnie pieniężnej) oraz dokonanie przez Radę oceny postępu poszczególnych państw w zakresie zbieżności gospodarczo-finansowej. Etap II rozpoczął się 1 stycznia 1994 r. Z tą chwilą utworzony został Europejski Instytut Walutowy, stanowiący zalążek przyszłego Europejskiego Banku Centralnego. Pczł zostały…
… i kapitału;
prowadzenie wspólnej polityki rolnej;
wspólną politykę transportową;
ochronę wolnej konkurencji
zbliżenie regulacji prawnych w pczł w stopniu umożliwiającym właściwe funkcjonowanie wspólnego rynku. Ustanowienie Europejskiego Funduszu Socjalnego, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i stymulowanie wzrostu standardu życiowego w pczł
Utworzenie Europejskiego Banku
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz