Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 4  - strona 1 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 4  - strona 2 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- wykład 4  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4, 11.03.2011 r.
REFORMY WPZiB PO TRAKTACIE Z LIZBONY
Zmiany: Wysoki Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Katalog instrumentów działania w ramach WPZiB
Rola PE - została wzmocniona
Prezydencja UE - zmieniono zasady
Przewodniczący Rady Europejskiej
Rada ds. Zagranicznych
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
Wysoki Przedstawiciel:
Połączono w sobie dwie funkcje, które do tej pory istniały osobno - Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB oraz Komisarza ds. Zewnętrznych Unii.
Należy zauważyć, że zrezygnowano z nazwy funkcji Ministra Spraw Zagranicznych UE, którą proponował Traktat Konstytucyjny.
Art. 11 ust. 1 Traktatu, stanowi że wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa realizują Wysoki Przedstawiciel oraz pczł, stosując środki krajowe i unijne.
W praktyce - można działać tylko na podstawie decyzji podjętych przez wszystkie pczł - zachowana zostaje struktura II filaru UE, który ma bez wątpienia charakter współpracy międzyrządowej.
Mianowany większością kwalifikowaną przez Radę Europejską, za zgodą przewodniczącego Komisji, podlega kolegialnie - wraz z Przewodniczącym Komisji i pozostałymi jej członkami - zatwierdzeniu w drodze głosowania przez PE
Zadania:
Realizacja WPZiB w oparciu o działania z upoważnienia Rady
Propozycje opracowania tej polityki, także w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Przewodniczy Radzie ds. Zagranicznych
Może wraz z Komisją przedkładać Radzie wspólne wnioski w dziedzinie WPZiB
Zapewnienie wykonania decyzji przyjmowanych przez Radę Europejską i Radę UE w ramach WPZiB
Kompetencję reprezentowania UE na arenie międzynarodowej w zakresie WPZiB m.in. poprzez prowadzenie w imieniu Unii dialogu ze stronami trzecimi oraz prezentowanie stanowisk w OM i na konferencjach międzynarodowych - [KM]
W wykonywaniu swoich obowiązków w ramach Komisji, i tylko w odniesieniu do tych obowiązków, WP podlega procedurom regulującym funkcjonowanie Komisji
Sceptycy obawiają się jednak, że jednoczesne usytuowanie w dwóch instytucjach rodzić może konflikt lojalności pomiędzy interesem wspólnotowym reprezentowanym przez Komisję, a interesem międzyrządowym reprezentowanym przez ministrów spraw zagranicznych pczł w Radzie.
ESDZ:
Kieruje nią WP
Jedna z największych służb dyplomatycznych na świecie
Współpraca ze służbami dyplomatycznymi poszczególnych pczł.
Skład


(…)

… i Komisji
Personel delegowany przez krajowe służby dyplomatyczne
Katalog instrumentów działania w ramach WPZiB:
TL reformuje w pewnym zakresie katalog środków, za pomocą których realizowana jest WPZiB. Zamiast określania zasad i ogólnych wytycznych, Rada określać będzie strategiczne interesy Unii, ustalać cele oraz określać ogólne wytyczne, a także przyjmować niezbędne decyzje.
Nowy akapit art. 13 TL, w którym umocowano Przewodniczącego RE do zwołania, jeśli wymaga tego sytuacja międzynarodowa, nadzwyczajnego posiedzenia RE w celu określenia strategicznych kierunków polityki Unii w obliczu takiej sytuacji.
Zrezygnowano z dotychczasowego instrumentu, którym były wspólne strategie. Jednocześnie wyposażono Radę w nowy środek, którym jest przyjmowanie decyzji określających zasady wykonywania działań oraz stanowisk.
Zamiast „wspólnych działań” i „wspólnych stanowisk” nowy Traktat przewiduje odpowiednio „działania” i „stanowiska, które powinny być podjęte przez Unię”.
Rola PE:
Została ona wzmocniona
WP zobowiązany został do regularnego konsultowania z Parlamentem głównych aspektów i podstawowych opcji WPZiB oraz WPBiO.
Współpraca z PE polegać ma również na informowaniu go o rozwoju tych polityk.
Zadaniem WP…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz