Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - II i III filar

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - II i III filar - strona 1 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - II i III filar - strona 2

Fragment notatki:

II Filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
Samodzielna role w UE w tym również w II filarze odgrywa Rada Europejska. Rada Europejska - TA umocował Rade Europejska również jako organ II filaru. Do jej kompetencji należy określenie głównych kierunków działań WPZiB poprzez: ustalenie zasad i ogólnych wytycznych WPZiB, podejmowanie decyzji w sprawach stopniowego uzupełniania WPZiB wspólna polityka obronna, która mogłaby doprowadzić do wspólnej obrony.
Organy WPZiB działające na zasadzie zapożyczenia:
Rada UE - działająca w składzie ministrów spraw zagranicznych ( Rada do spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych ). RUE jest głównym organem decyzyjnym i wykonawczym WPZiB. Zapewnia jednolitość, spójność i skuteczność działania UE w WPZiB. Rekomenduje RE wspólne strategie. Podejmuje wspólne działania i wspólne stanowiska. Podejmuje decyzje w sprawach ustanowienia wzmocnionej współpracy. Pełni funkcje koordynacyjne.
Parlament Europejski - może kierować do Rady pytania i formułować zalecenia. Konsultuje się z Prezydencja. Prezydencja i KE regularnie informują PE o rozwoju WPZiB. Raz w roku jest przeprowadzana debata w PE na temat postępów w realizacji WPZiB. PE jest informowany o wniosku w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy.
Komisja Europejska - w pełnym zakresie uczestniczy w pracach WPZiB. Uczestniczy w reprezentowaniu UE przez Prezydencje w sprawach objętych WPZiB oraz w realizacji przez Prezydencje decyzji podjętych w ramach WPZiB. Wchodzi w skład nowej struktury tzw. Trojki ( KE, Prezydencja, Wysoki Przedstawiciel do spraw WPZiB ). Może zwracać się do Rady z pytaniami w sprawie WPZiB oraz może wnioskować zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady. Wydaje opinie w sprawie wniosku o ustanowienie wzmocnionej współpracy.
Prezydencja - reprezentanci UE sprawach objętych WPZiB, jest odpowiedzialna za realizacje decyzji podejmowanych w ramach WPZiB. Reprezentuje stanowisko UE w organizacjach międzynarodowych i podczas międzynarodowych konferencji.
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB - formalnie urząd Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB został połączony z urzędem Sekretarza Generalnego Rady. Funkcje:\
wspiera Prezydencje w sprawach WPZiB wspomaga Rade w sprawach WPZiB prowadzi dialog polityczny ze stronami trzecimi ( działa w imieniu Rady i na zlecenie Prezydencji )
TN ustanowił jego kompetencje w ramach wzmocnionej współpracy, które polegają na zapewnieniu, aby PE i państwo członkowskie byli w pełni poinformowani o realizacji wzmocnionej współpracy Komitet Stałych Przedstawicieli - komitet ten COREPET jest organem pomocniczym Rady. W jego skład wchodzą stali przedstawiciele ( Ambasadorowie ) państw członkowskich. Ma on zapewniać kontynuacje prac Rady pod ich nieobecność, przygotowywać prace Rady.


(…)

… Karnych
Rola instytucji w funkcjonowaniu III filaru. TUE wprowadził dla wszystkich dziedzin, które obejmuje interpretacja państw członkowskich jednolite ramy instytucjonalne:
Rada Europejska - ( szefowie państw i rządów oraz przewodniczący KE ), powinna nadawać impulsy i określać podstawowe kierunki działań i wytyczne w tej mierze.
Rada Unii Europejskiej - jest najważniejszym organem kierującym pracami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz