Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim-opracowanie - strona 1 Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim-opracowanie - strona 2 Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim
Raś, Włodkowska, Bezpieczeństwo obszaru WNP
Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw to przestrzeń, na której znajduje się dwanaście spośród piętnastu byłych republik radzieckich. Na skutek rozpadu ZSRR w grudniu 1991 roku, weszły one w skład nowo powstałego ugrupowania integracyjnego - WNP. Poza strukturą od początku jej istnienia pozostawały trzy państwa bałtyckie, tj. Litwa, Łotwa i Estonia.
Wspólnota Niepodległych Państw to regionalne ugrupowanie integracyjne na obszarze byłego ZSRR utworzone 8 grudnia 1991 roku podczas spotkania w Puszczy Białowieskiej prezydentów Rosji - Borysa Jelcyna i Ukrainy - Leonida Krawczyka oraz przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi Stanisława Szuszkiewicza. Do podpisanej 21 grudnia umowy na mocy protokołu z Ałma Aty przystąpiło jeszcze osiem byłych republik radzieckich: Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Gruzja do WNP przystąpiła 9 grudnia 1993 roku.
Niebezpieczeństwo proliferacji broni nuklearnej
Państwa WNP, a szczególnie Federacja Rosyjska, odziedziczyły po ZSRR ogromny potencjał broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia oraz związanych z tym technologii i urządzeń służących do prac badawczo - rozwojowych i produkcji tego rodzaju uzbrojenia. Kryzys gospodarczy w państwach poradzieckich i radykalne obniżenie poziomu życia większości obywateli byłego ZSRR mogły skutkować nieszczelnością poradzieckiego kompleksu nuklearnego.
W latach 90. Region WNP zaczęto postrzegać jako najpoważniejsze na świecie potencjalne źródło proliferacji broni masowego rażenia. Przewidywano, że proliferacja ta może być efektem świadomej polityki republik poradzieckich, ale - co bardziej prawdopodobne - nastąpi w wyniku niezdolności tych państw do efektywnej kontroli swojego potencjału.
Na Zachodzie za szczególne zagrożenie uważano możliwość niekontrolowanej „ucieczki umysłów”. Ponadto Stany Zjednoczone obawiały się naruszenia przez Rosję reżimu NPT (Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1968 roku) i podjęcia przez nią współpracy w dziedzinie technologii jądrowych i rakietowych z państwami lub nawet wrogimi USA.
W związku z tym szczególnie istotnymi celami stały się: 1) zabezpieczenie warunków składowania i demontażu poradzieckich głowic nuklearnych przeznaczonych do likwidacji; 2) utylizacja materiałów rozszczepialnych pochodzących z demontowanych głowic; 3) konwersja znacznej części poradzieckiego kompleksu nuklearnego na działalność cywilną, m. in. poprzez stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy na zasadach komercyjnych w tzw. miastach jądrowych; 4) kontynuowanie współpracy w zakresie demontażu wycofywanych z użycia środków przenoszenia broni nuklearnej i związanych z nimi systemów logistycznych.


(…)

… separatystycznych nie znikną wraz z rozpadem Związku Radzieckiego. Wręcz przeciwnie - liczne mniejszości w nowo powstałych państwach stały się ogniskami napięć i konfliktów. Tłumione różnice kulturowe i zadawnione urazy między narodowościami skupionymi w państwie federacyjnym, jakim był ZSRR, w momencie zachwiania ideologicznego i pod wpływem zmian w środowisku międzynarodowym doprowadziły do wybuchu agresji…
… z nielegalnym handlem bronią. Przemyt broni do regionów zbuntowanych, takich jak Czeczenia czy Osetia Południowa, oraz do państw Azji Środkowej bezpośrednio wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa całego obszaru WNP.
Główne obszary niestabilności i konflikty w regionie
Do eskalacji konfliktów na obszarze WNP dochodziło przede wszystkim na Północnym i Południowym Kaukazie, w Mołdowie oraz Tadżykistanie…
… zamieszkująca byłe republiki ZSRR. Mniejszość rosyjska niejednokrotnie stawała się pretekstem do ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy tych państw.
Szybkiego rozwiązania konfliktów na obszarze WNP, a zatem i umocnienia bezpieczeństwa w regionie nie zwiastuje dwoiste stanowisko Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony działa ona na rzecz rozwiązania konfliktów oraz oficjalnie opowiada się na integralnością państw…
… - religijne. Wśród tych pierwszych należy wymienić przede wszystkim podbój w XIX wieku przez Rosję terenów dzisiejszej Czeczenii oraz negatywny stosunek władz radzieckich i rosyjskich do tamtejszej ludności, represje oraz deportacje. W konflikcie czeczeńskim nie bez znaczenia jest również wymiar religijny, który zwłaszcza obecnie jest podkreślany przez władze rosyjskie w kontekście tzw. wojny z terroryzmem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz