Główne obszary niestabilności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne obszary niestabilności - omówienie - strona 1 Główne obszary niestabilności - omówienie - strona 2 Główne obszary niestabilności - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Główne obszary niestabilności i konflikty regionalne.
Nasilenie nacjonalizmu w nowo powstałych państwach poradzieckich- napięcie i konflikty wewnętrzne, eskalacja konfliktów na obszarze WNP. Problemem jest tez chęć Rosji do odzyskania dominującej pozycji na terenie byłego ZSRR. Możliwość wybuchu konfliktu na terenach bogatych w surowce naturalne, oraz na obszarach gdzie przechodzą ważne szlaki tranzytowe gazu i ropy naftowej. To te państwa mogą wpływać na bezpieczeństwo energetyczne tych państw Europy i obszaru WNP.
Czynnikiem destabilizującym jest również ludność rosyjska zamieszkująca te tereny i mówiąca w języku rosyjskim, a to niejednokrotnie stawało się powodem do ingerencji Rosji w sprawy wewnętrzne tych państw. Rosja zachowuje się dwojako: z jednej strony zależy im na rozwiązaniu konfliktów regionalnych i oficjalni opowiadają się za integralnością państw byłego ZSRR, a z drugiej jednak strony nieoficjalnie wspiera ruchy separatystyczne ( dozbrajanie i doszkalanie służy Rosji do kilku celów: zapewnienie obecności wojskowej w regionie oraz w ingerencję w obszar poradziecki).
2.1Konflikty na Kaukazie
- najbardziej niestabilny region byłego ZSRR, na całym jego obszarze do starć zbrojnych.
-najbardziej niestabilny jest obszar Czeczeni.
- czynniki destabilizujące: historyczno- polityczny ( podbój w XIX wieku przez Rosje dzisiejszych terenów Czeczeni; negatywny stosunek do władz radzickich i rosyjskich do tamtejszej ludności) i społeczno- religijny ( dużo muzułmanów, fundamentalizm islamski). -początki konfliktu to jeszcze istnienie ZSRR, na fali reform Gorbaczowa odżył czeczeński nacjonalizm
-1.11.1991- parlament czeczeński przyjął deklarację o suwerenności.
-12.03-1992- ogłoszenie niepodległości, prezydentem Dżohar Dudajew
- podporzadkowanie „zbuntowanej” republiki środkami nie militarnymi nie przyniosło żadnych efektów( wspieranie opozycji)
-11.11.1994- chce podporzadkowania sobie Czeczeni siłą. I woja Czeczeńska (1994-1996) podpisanie 31.08.1996 porozumienie pokojowego w Dagestanie z A. Maschadowem(Czeczenia). Problem czeczeński odłożony na 5 lat, a z terenów Czeczeni wycofało się wojsko rosyjskie.
-1996-1999- charakteryzuje się względnym spokojem. 27.01.1997- wolne wybory parlamentarne i prezydenckie. Wygrał je Maschodow i w 1999 ogłosił ją państwem islamskim.
-1999- II wojna czeczeńska, trwa do dziś. Wprowadzenie wojsk Rosyjskich do Czeczenie. Powody:1999 do Dagestanu wkroczyły oddziały czeczeńskiego radykalisty S. Basajewa( chciał wywołać postanie i ustanowienie państwa islamskiego na terenie Czeczeni i Dagestanu) Seria zamachów terrorystycznych w Moskwie i Wołgodońsku. Rosjanie zajęli tereny zbuntowanej republiki. Ogłoszono wybory prezydenckie i konstytucję.


(…)

…, Górskim Karabachem i Armenią
- Górski Karabach posiada niektóre atrybuty państwowości: parlament, prezydent, siły zbrojne; jednak jest państwem nieuznawanym przez społeczność m-nar.
2.4 Konflikt naddniestrzański
Naddniestrze - wąski pas terenu wzdłuż lewego brzegu Dniestru po stronie ukraińskiej
Przyczyny:
- Rok 1989 władze Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (MSRR) wprowadzają rumuński jako język urzędowy i alfabet łaciński zamiast cyrylicy - przesłanki o ewentualnym zjednoczeniu Mołdowy i Rumunii
- sprzeciw mniejszości rosyjskiej z Naddniestrza
Przebieg:
- 2 IX 1990 secesja od Mołdowy powołanie Naddniestrzańskiej Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i 29 sierpnia 1991 ogłoszenie niepodległości
- walki do sierpnia 1992 zakończone Porozumieniem o pokojowym uregulowaniu…
…. w Osetii Południowej i Abchazji. (powstanie de facto niezależnych państw jednak nieuznawanych przez społeczność m-nar)
- Osetia Południowa - w ZSRR posiadała status obwodu autonomicznego w ramach Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (GSRR); 1990 secesja od Gruzji; 91-92 wojna zakończona podpisaniem Porozumienia o zasadach uregulowania konfliktu gruzińsko-osetyjskiego w Soczi 25.06.1992…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz