Stany Zjednoczone wobec integracji Europy po 1945 r

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Stany Zjednoczone wobec integracji Europy po 1945 r - strona 1   Stany Zjednoczone wobec integracji Europy po 1945 r - strona 2

Fragment notatki:

Stany Zjednoczone wobec integracji Europy po 1945 r Europejskie powojenne dążenia zjednoczeniowe zyskały wsparcie gospodarcze USA. Amerykanie upatrywali w Europie Zachodniej naturalne zaplecze do rozwijania globalne konfrontacji z ZSRR i mieli własny interes w popieraniu różnorodnych zachodnioeuropejskich wysiłków zjednoczeniowych. Ich niepokój budziły zwłaszcza silne wpływy partii komunistycznej we Francji i we Włoszech (pozostających pod wpływem utworzonego w 1947 roku przez Moskwę Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych) oraz praski zamach stanu w lutym 1948 roku. Obawiali się głównie dążeń Stalina do umocnienia pozycji ZSRR w Niemczech i innych krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Wraz z narastaniem zimnowojennych procesów w Europie ukształtował się nowy układ sił w skali kontynentu. Europa została wyraźnie podzielona - główne państwa zachodnioeuropejskie włączyły się do współpracy euroatlantyckiej, a państwa Europy Środkowej i Wschodniej zostały zdominowane przez ZSRR. Na Zachodzie - z poparciem USA - następowały procesy integracyjne o bardziej partnerskim charakterze. USA udzieliły pomocy w dostawach Lend - Lease i UNRRA i rozwinęły wpływy masowej kultury amerykańskiej na obszarze Europy zachodniej. PLAN MARSHALLA
Pomoc amerykańska w ramach Europejskiego Programu Odbudowy (znanego jako Plan Marshalla) znacznie ułatwiła rozwinięcie praktycznych działań integracyjnych w Europie. - ale o tym jest w innym pytaniu więc sobie daruję  Po udzieleniu pomocy w odbudowie gospodarczej kontynentu europejskiego w ramach planu Marshalla, polityka amerykańska realizowała w Europie dwa zasadnicze cele: wspieranie procesu integracji europejskiej oraz doprowadzanie do dobrosąsiedzkich stosunków między Francją i Niemcami, tworzących przyszłe „jądro” integracji. Amerykanie zabiegali głównie o to, by Europa Zachodnia stała się trwałym partnerem handlowym USA.
POWSTANIE ORGANIZACJI EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ (OEEC)
W celu realizacji Planu Marshalla państwa zachodnioeuropejskie powołały 16 kwietnia 1948 roku Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej z siedzibą w Paryżu. Jej powstanie stanowiło jeden z wymogów uzyskania przez Europę Zachodnią pomocy USA w ramach Planu Marshalla. Pomic ta wymagała też ustalenia zasad wykorzystania przyznanych środków przez poszczególnych członków nowej organizacji. OEEC była strukturą współpracy międzypaństwowej, a nie ponadnarodowej. Ułatwiła rozdysponowanie środków przyznanych w ramach Planu Marshalla i zbliżyła zachodnią częśc Europy do USA. Umożliwiła rozwój szerszej współpracy, odbudowę gospodarki krajów członkowskich i wprowadzenie rozwiązań unifikujących ekonomicznie Europę Zachodnią. Pozytywnie wpłynęła na ożywienie gospodarcze krajów członkowskich poprzez napływ kapitałów i zaawansowanych technologii. Zdynamizowała wymianę handlową między państwami zachodnioeuropejskimi, a także przyspieszyła odbudowę zachodnioniemieckiego przemysłu.

(…)

… do utworzenia NATO.
Lend-Lease Act (ang. pożyczki-dzierżawy) - ustawa federalna z 11 marca 1941, zezwalająca prezydentowi Stanów Zjednoczonych "sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, pożyczać i w jakikolwiek inny sposób udostępniać innym rządom dowolne produkty ze sfery obronności". Wartość przekazanych dóbr miała nie przekraczać 1,3 mld USD. Całkowita wartość dostaw wyniosła 49 mld USD. Większość dostaw w ramach Lend-Lease Act otrzymała Wielka Brytania (3/5 dostaw), ZSRR (1/5 dostaw), pozostałą 1/5 przyznano innym krajom walczącym z hitlerowskimi Niemcami. Dużą pomoc w ramach programu Lend-Lease otrzymały także Chiny.
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA z ang. - Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) - organizacja utworzona przez Narody…
… wymianę handlową między państwami zachodnioeuropejskimi, a także przyspieszyła odbudowę zachodnioniemieckiego przemysłu. UNIA ZACHODNIA
Władze Unii Zachodniej zabiegały o pomoc wojskową ze strony USA. Ich inicjatywa w sprawie polityczno-militarnej integracji Zachodu napotkała na podatny grunt współpracowników prezydenta Trumana. Ponieważ współpracę wojskową USA z państwami zachodnioeuropejskimi w okresie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz