Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego-opracowanie - strona 1  Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego-opracowanie - strona 2  Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

XIV Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego
1. USA a instytucjonalizacja partnerstwa transatlantyckiego w ramach NATO
2. USA a instytucjonalny wymiar współpracy politycznej i gospodarczej z UE
3. Rola i znaczenie USA dla bezpieczeństwa europejskiego po 11.09.2001
Kagan pokazuje bowiem od samego początku różnice w podejściu Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej do działań na arenie międzynarodowej. Podczas gdy Europa naciska na przestrzeganie procedur i prawa międzynarodowego, Stany Zjednoczone wierzą w siłę militarną i nie wahają się po sięgnięciem po rozwiązania zbrojne kiedy nie wierzy w powodzenie działań dyplomatycznych. Jak w pewnym momencie przerysowuje Kagan, Amerykanie wolą stosować przymus niż perswazję, politykę sankcji niż zachęty do poprawy postępowania, kij niż marchewkę. Chcą szybkich i stanowczych rozstrzygnięć w sprawach międzynarodowych: problemy mają być rozwiązane, zagrożenia wyeliminowane. [. . . ] coraz bardziej skłaniają się do jednostronnych działań [. . . ] mniej są skłonni do korzystania z pośrednictwa instytucji międzynarodowych [. . . ] bardziej sceptycznie odnoszą się do prawa międzynarodowego i gotowi są przekraczać jego zapisy, ilekoć uznają to za niezbędne lub nawet tylko użyteczne. Tymczasem Europejczycy podchodzą do problemów z większą subtelnością i wyrafinowaniem. Starają się wpłynąć na innych bardziej deliktanie, okrężnymi metodami. [. . . ] Wolą pokojowe rozwiązania, przedkładają negocjacje, dyplomację i perswazję nad przymus.
Kagan odpowiedzi na to pytanie szuka w historii. Jest to dość przewrotne podejście - bo akurat historia odpowiada nam, że to Europa była zawsze zarzewiem wojen, to na “starym kontynencie” działali Napoleon czy Bismarck, zaś działania Stanów Zjednoczonych, określonych przez Kagana jako nadzieja światłych Europejczyków, były przesycone ideałami Oświecenia. To przecież USA, jeszcze kilka - kilkanaście dekad temu, potępiały mocarstwową politykę mocarstw europejskich. Kagan wyjaśnia, że to nie przez miłość do ideałów Oświecenia Waszyngton, Hamilton, Adams czy Jefferson nawoływali do pokojowego rozwiązywania sporów, lecz przez realizm. Przywódcy amerykańscy doskonale sobie zdawali sprawę, że ich kraj był wówczas słabszy niż mocarstwa Europy i żałowali, że nie mają odpowiednich środków do prowadzenia bardziej skutecznej polityki siły. W sytuacji, gdy potęga militarna danego kraju nie dorównuje potędze innych państw, naturalne wydaje się odwoływanie do prawa międzynarodowego, które zakłada równość wszystkich podmiotów. Sytuacja odwróciła się blisko 200 lat później, kiedy Stany Zjednoczone stały się mocarstwem silniejszym niż największe kraje Europy. Za zmianą poglądów poszła zmiana w sposobie działania - i teraz Europa polega na prawie międzynarodowym, gdy tymczasem USA nie czują takiej potrzeby. Inną przyczyną może być najnowsza historia Europy, kontynentu najpierw ogarniętego wojnami (które doprowadziły do upadku największe potęgi kontynentu - Rosję, Austro-Węgry, Niemcy, Francję), później przez blisko pół wieku stojącego na krawędzi kolejnego konfliktu zbrojnego. Ameryka została pozbawiona takiego doświadczenia.

(…)

… oraz przeciwdziałanie procederowi prania „brudnych pieniędzy”. W sierpniu 2010 r. w życie weszło porozumienie UE - USA ws. przekazywania danych bankowych w ramach walki z terroryzmem (SWIFT). 
współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego. UE i USA współpracują w ramach operacji EUTM i EUNAVFOR w Somalii, EULEX w Kosowie czy EUPOL w Afganistanie.   17 maja br. podpisano Umowę ramową między Stanami Zjednoczonymi a UE…
… partnerów,
promowanie otwartych i konkurencyjnych rynków kapitałowych w celu zapewnienia harmonijnego funkcjonowania transatlantyckich rynków finansowych. Głównymi obszarami interwencji są m.in. zapobieganie oszustwom finansowymi i zwalczanie prania brudnych pieniędzy oraz reforma rynków finansowych i poprawa dialogu w sprawie makroekonomicznych i strukturalnych problemów będących przedmiotem wspólnego…
… towarowej z UE osiągnął około 80 mld dolarów. Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przedsiębiorstw UE na terenie USA do 2002 r. wyniosła około 830 mld dolarów (64% ogółu BIZ z UE), natomiast przedsiębiorstw amerykańskich w UE - około 700 mld dolarów (47% ogółu BIZ z USA). Łącznie wzajemne inwestycje zagraniczne stanowią 22% ogólnej wartości BIZ na świecie.
Cechą…
…, ale właśnie również w amerykańskiej. Dzięki pogłębionej integracji i wprowadzaniu wspólnych polityk (handlowej, rolnej i in.) Europa Zachodnia odbudowała swoją siłę i względnie zrównała się w rozwoju z USA. Duże znaczenie miał tu też upadek systemu z Bretton Woods. Oczywiście w pewnych aspektach Wspólnota Europejska wciąż pozostaje w tyle za Stanami (wydajność gospodarki, sfera wysokich technologii), ale generalnie jej potęga…
… przyczyną może być najnowsza historia Europy, kontynentu najpierw ogarniętego wojnami (które doprowadziły do upadku największe potęgi kontynentu - Rosję, Austro-Węgry, Niemcy, Francję), później przez blisko pół wieku stojącego na krawędzi kolejnego konfliktu zbrojnego. Ameryka została pozbawiona takiego doświadczenia.
W USA za twórcę izolacjonizmu uznaje się Jerzego Waszyngtona, który podobnie jak politycy…
… wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju nowych technologii w dziedzinie ochrony środowiska. Rada Energetyczna zajmuje się kwestią dywersyfikacji źródeł energii (m in. poprzez zwiększone wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego, energii słonecznej i wiatrowej, biopaliw oraz wykorzystania energii nuklearnej). Ponadto dąży do wzmocnienia współpracy w zakresie polityki energetycznej w wymiarze bilateralnym (UE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz