Bezpieczeństwo europejskie

note /search

Bezpieczeństwo europejskie-program konwersatorium 2010-2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

Prof. dr hab. Ryszard Zięba Jean Monnet Chair dyżur: czwartek, godz. 16.30-18.00 e-mail: rzieba@uw.edu.pl Program konwersatorium Bezpieczeństwo Europejskie II rok Wieczorowe Studium Europeistyki Rok akademicki 2010/2011 1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego - Tradycyjne ujęcie...

Rola Polski w europejskiej polityce bezpieczeństwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 854

Rola Polski w europejskiej polityce bezpieczeństwa Europeistyka WDiNP UW Bezpieczeństwo europejskie I. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO – Natalia Matuszak Po 1989 roku Polska znalazła się w trudnej sytuacji zarówno politycznej, gospodarczej jak i militarnej. Po rozpadzie

Bezpieczeństwo europejskie-notatki z zajęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

Def. Bezpieczeństwo to stan, w którym nie ma zagrożeń. Dzielimy na międzynarodowe (zewnętrzne) i wewnętrzne. Po II wś bezpieczeństwo zewnętrzne stało się domeną organizacji międzynarodowych i jest gwarantowane przez tworzone prze...

Bezpieczeństwo europejskie-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Pytania: Dlaczego rząd Wielkiej Brytanii przyjął aktywną politykę w sprawę rewolucji arabskich i interwencji w Libii ? - czynnik humanitarny - czynnik prestiżu - potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego -osłabienie w...

Reformy zapoczątkowane w latach 70 w Chinach-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Reformy zapoczątkowane w latach 70. XX wieku spowodowały, że na przestrzeni ostatnich dekad Chiny wyłoniły się jako silne państwo z coraz większym zakresem wpływów i oddziaływania na wspólnotę międzynarodową, stając się niezwykle znaczącym graczem w systemie gospodarki światowej - zauważmy, w jak du...

UE w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1085

UE W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO KONCEPCJA I EWOLUCJA EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY wstęp: Wydarzenia lat `90tych XX wieku, czyli np. transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zjednoczenie Niemiec, czy też rozpad Związku Radzieckiego...

Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

XIV Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego 1. USA a instytucjonalizacja partnerstwa transatlantyckiego w ramach NATO 2. USA a instytucjonalny wymiar współpracy politycznej i gospodarczej z UE 3. Rola i znaczenie USA dla bezpieczeństwa europejskiego po 11.09.2001 ...